بورسیه دکتری در رشته های جغرافیا، محیط زیست، مردم شناسی، جامعه شناسی در نروژ

ه دریافت‌کننده بورس تحصیلی «بورسیه» می‌گویند. در فارسی گاه به اشتباه به بورس تحصیلی «بورسیه» نیز گفته می‌شود. این بورس‌ها معمولاً برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکترا) در نظر گرفته می‌شود. امروزه یکی از راه‌های تامین نیروی انسانی در کشورهای توسعه یافته (که معمولاً با کاهش جمعیت روبرو هستند) اعطای بورس تحصیلی است. یکی از مهم‌ترین این بورس ها، بورس تحصیلی اراسموس ماندوس استبراساس دستورالعمل اداره کل بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، نفرات اول تا سوم دانش‌آموختگان دورهٔ کارشناسی ارشد، دانشجویان نمونه کشوری در دورهٔ کارشناسی ارشد برابر با آیین‌نامه انتخاب دانشجویان نمونه با تأیید معاونت دانشجویی وزارت علوم و یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت، داشتن کتب تألیفی و یا ترجمه شده در زمینه‌های علمی، دارا بودن دست‌کم یک مقاله چاپ شده در مجله‌های علمی-پژوهشی داخل یا خارج از کشور در زمینه‌های علمی، دارا بودن گواهی مجری بودن در انجام طرح‌های تحقیقاتی کاربردی پایان‌یافته مورد نیاز کشور و نیز مخترعان و مکتشفان که اختراعات و اکتشافات آنان در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به ثبت رسیده باشد، برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم جشنواره‌های خوازمی، فارابی و رازی، ارائه‌دهندگان پیشنهاد سبک‌های هنری کاربردی با تأیید از مراجع ذیربط و مربیان آموزشی و پژوهشی می‌توانند در فراخوان بورس تحصیل خارج از ایران ثبت‌نام کنند.

بورسیه دکتری در رشته های جغرافیا، محیط زیست، مردم شناسی، جامعه شناسی در نروژ

جایگاه خالی در گروه جامعه شناسی و جغرافیای انسانی برای یک پژوهشگر (SKO 1017) در جغرافیای انسانی وجود دارد. این موقعیت برای مدت سه سال (بدون کار اجباری) است.

Job description
The position is linked to the research project “Smart Mobility Suburbs (SMS)”, funded by the Norwegian Research Council. The PhD fellow will be part of a consortium of researchers at the Norwegian Institute for Urban and Regional Research, the Institute for Transport Economics and the Department of Sociology and Human Geography (project leader is at this department). Within this research project, the position will mainly be related to the work package 1. The main objective is to develop a better understanding of residential choices and travel practices, based on fieldwork and qualitative interviews with persons living in suburban “minicities” (or suburban towns) in Greater Oslo. More information on the project, including project description, please see our website.

Requirements
Applicants must have a master’s degree/second-level degree (120 ECTS) in Human Geography or equivalent, as well as documented skills in qualitative data collection and analysis. The master’s thesis must have been submitted before the application deadline. A prerequisite for taking up the position is the successful completion of a master’s degree. The successful applicant must be able to carry out interviews and workshops in Norwegian or another Scandinavian language. Residence in the Oslo‐vicinity is expected.

The position requires that the person who is hired participates in the Faculty of Social Sciences’ organised research education programme (PhD programme) and that the work results in a doctorate in Human Geography. The person who is hired will automatically be admitted to the PhD programme.

The hiring process will include an interview. In addition to an overall evaluation of the applicant’s grades, particular emphasis will be placed on the quality of the project proposal and the master’s thesis.

We offer

  • salary NOK 436 900 – ۴۹۰ ۹۰۰ per annum, depending on qualifications
  • an academically stimulating working environment
  • attractive welfare benefits and a generous pension agreement, in addition to Oslo’s family-friendly environment with its rich opportunities for culture and outdoor activities

How to apply

The application must include: