اعلام نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود

– متقاضیان گرامی با مراجعه به صفحات ۲، ۳ و ۴ این اطلاعیه ( پیوست ) می توانند از نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون ارشد سال ۹۵ دانشگاه صنعتی شاهرود مطلع گردند.

– بدیهی است پذیرش افراد حاضر در لیست قطعی نبوده و پذیرش نهایی منوط به تایید مدارک ارسالی داوطلب، تایید سازمان سنجش آموزش کشور و تایید صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان به تشخیص هیات مرکزی گزینش دانشجو می باشد. همچنین پذیرفته شدگان مرد نبایستی منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی داشته باشند.

– پذیرفته شدگان می بایست حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۹۵ فارغ التحصیل شوند در غیر این صورت پذیرش آنها لغو خواهد شد.

– پذیرفته شدگان می توانند تقاضای انصراف خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۵ به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شاهرود اعلام نمایند. برای انصراف لازم است فرم پیوست اطلاعیه را تکمیل، امضاء و اسکن آن را همراه با گواهی ثبت نام اینترنتی به آدرس ایمیل talent@shahroodut.ac.ir ارسال نمایند. ارسال فرم انصراف به منزله انصراف قطعی بوده و قابل بررسی مجدد نمی باشد.

– درصورتی که افراد حاضر در لیست پیوست در دانشگاه دیگری پذیرفته شده باشند و دانشگاه مذکور نام ایشان را در پرتال سنجش ثبت کرده باشد، دانشگاه صنعتی شاهرود امکان پذیرش ایشان را نخواهد داشت. در این شرایط و درصورتی که متقاضی تمایل به ثبت نام در دانشگاه صنعتی شاهرود را داشته باشد بایستی حداکثر تا تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۵ انصراف خود را به دانشگاهی که نام ایشان را در پرتال سنجش وارد کرده اعلام کرده و این مسئله را از طریق ایمیل talent@shahroodut.ac.ir به دانشگاه صنعتی شاهرود اعلام نماید در غیر این صورت دانشگاه صنعتی شاهرود فرد دیگری را جایگزین ایشان خواهد نمود.

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شاهرود

دریافت اطلاعیه و لیست اسامی پذیرفته شدگان

دریافت فرم انصراف