معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گفت:دریافت هزینه برای دروس جبرانی را وزارت علوم در اختیار دانشگاه تهران و ده دانشگاه برتر گذاشته و ما بر طبق منطق استقلال دانشگاه ها با نظر خود این اقدام را صورت داده‌ایم.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،؛ چندی پیش گزارشی در خصوص پرداخت شهریه اجباری برای دروس جبرانی! در رسانه‌ها منتشر شد که طبق آن دانشجویان به اجباری بودن پرداخت هزینه برای دروس جبرانی که دانشگاه تهران برای آنها در نظر گرفته اعتراض کردند.
دلیل اصلی این اعتراض؛ اجبار واحد آموزش تحصیلات تکمیلی این دانشکده به دانشجویان روزانه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه برای پرداخت شهریه‌ای معادل پانصد هزار تومان بابت هر درس جبرانی بود.

دانشجویان این رشته دریافت شهریه را اینگونه بیان کردند، که در طول دوره کارشناسی ارشد ۱۲ واحد (۶ درس) از طرف گروه مدیریت رسانه به عنوان «دروس جبرانی» مشخص شده است که با اعمال این قانون، دانشجویان روزانه این رشته موظف به پرداخت شهریه‌ای معادل سه میلیون تومان هستند. همچنین واحد آموزش این دانشکده تا قبل از پرداخت این وجه و تسویه کامل اجازه دفاع از پایان نامه را به دانشجویان نمی‌دهد.
علاوه بر این، شهریه سنوات تحصیلی این رشته نیز مبلغ سیصد هزار تومان مشخص شده است که به دلیل برنامه ریزی ضعیف دانشکده در ارائه واحدها و کمبود اساتید، بیش از ۹۰ درصد دانشجویان این رشته مشمول سنوات تحصیلی خواهند شد.
طبق ماده ۵ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد وزارت علوم برای دروس جبرانی اینطور بیان شده است که، چنان‌چه رشته دوره کارشناسی با رشته دوره تجانس نداشته باشد دانشجو باید به تشخیص گروه آموزشی، تعدادی از دروس را تحت عنوان جبرانی بگذراند، که گروه مدیریت رسانه این دانشگاه حداکثر تعداد مجاز اعلام شده (۱۲ واحد) را به عنوان دروس جبرانی مشخص کرده است اما در این آیین نامه هیچ اشاره‌ای به پرداخت اجباری شهریه برای دروس جبرانی تا قبل از دفاع پایان نامه و میزان این شهریه نشده است. هم چنین طبق ماده ۷ این آیین‌نامه؛ «تعداد واحدهای درسی را که دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی در این دوره اخذ نماید حداقل ۸ و حداکثر ۱۲ است. درحالیکه بنابر گفته‌های دانشجویان معترض انتخاب واحدهای این رشته همواره با نظر واحد آموزش و بدون دخالت دانشجو انجام شده و این موضوع باعث شد که ترم ۴ این دانشجویان فقط با یک درس سه واحدی سپری شود و این موضوع دلیل اصلی به تاخیر افتادن زمان تصویب پروپوزال و موعد دفاع پایان نامه و در نهایت مشمولیت سنوات تحصیلی برای دانشجویان بوده است.

گفتنی است دریافت هزینه برای دروس جبرانی تنها در دانشگاه تهران اجرا می شود.
در این میان مشخص شده است این قانون صرفا برای دانشجویان این رشته نیست و تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران مشمول این قوانین می‌شوند.

صبح امروز جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه در جلسه‌ای با نظری؛ معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران این موضوع را دوباره مطرح کردند که وی در پاسخ به دانشجویان روزانه تحصیلات تکمیلی این دانشکده در خصوص گرفتن هزینه برای دروس جبرانی گفت:دریافت هزینه برای دروس جبرانی را وزارت علوم در اختیار دانشگاه تهران و ده دانشگاه برتر گذاشته و ما بر طبق منطق استقلال دانشگاه‌ها با نظر خود این اقدام را صورت داده ایم.
وی در ادامه گفت:یک سری از اختیارات را وزارت علوم در اختیار این دانشگاه ها قرار داده و آنها این ضوابط را خود می گذارند و اگر دانشجویان اعتراضی دارند باید به مدیریت ارشد دانشگاه تهران بیان نمایند.
نظری در پایان گفت: دانشجویان هر مستنداتی که پیرامون این موضوع دارند به من ارائه کنند تا من هم پیگیر این مسئله از پردیس مرکزی دانشگاه باشم.