حمایت از انتشار مقالات چاپ شده در مجلات معتبر تا ۴۰میلیون

حمایت ازانتشار مقالات چاپ شده در مجلات معتبر تا ۴۰میلیون

فدراسیون سرآمدان علمی با هدف کمک به تحقیقات علمی معتبر در کشور، سالانه ۱۰۰ محقق سرآمد را شناسایی و به آنهاگرنت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی پرداخت می‌کند. این افراد براساس میزان دستاوردها و امتیاز کسب کرده در ۲ گروه الف و ب رتبه‌دهی می‌شوند.

شرایط لازم برای دریافت گرنت

 • * برندگان یکی از جوایز معتبر علمی مانند نوبل، کاولی، فیلدز و …

 

 • * نویسندگان یک مقاله بعنوان نویسنده اول یا مسئول در مجلات نیچر (فقط مجله نیچر مد نظر می باشد و سایر مجلات خانواده نیچر را شامل نمی شود) یا ساینس؛


یا داشتن شرایط زیر

 • * انتشار حداقل یک مقاله در مجلات برتر فدراسیون سرآمدان علمی بعنوان نویسنده اول یا مسئول؛

 

 • * قرار گرفتن در بین ۱۰۰ محقق سرآمد با توجه به امتیاز کسب شده از فرمول زیر:

filereader.php?p1=main_48ed8761fe787493e
اندیس ها

 • * امتیاز فرد از مقالات وی در مجلات برتر (Fi)
 • * حاصل اچ ایندکس بر سن علمی فرد (M-Index)
 • * متوسط ارجاعات به مقالات محقق (Cav)

تبصره: سن علمی فرد شامل ۱ سال برای مدت زمان دوره دکتری بعلاوه سنوات پس از دوره دکتری


امتیاز فرد از مقالات برتر  

گروه الفگروه بگروه ج
نویسنده مسئول یا اول: ۱۰ امتیاز
نویسنده دوم: ۵ امتیاز
نویسنده سوم: ۴ امتیاز
نویسنده چهارم تا دهم: ۳ امتیاز
نویسنده مسئول یا اول: ۵ امتیاز
نویسنده دوم: ۳ امتیاز
نویسنده سوم تا پنجم: ۲ امتیاز
نویسنده مسئول یا اول: ۳ امتیاز
نویسنده دوم: ۲ امتیاز
نویسنده سوم: ۱ امتیاز

در اولین سال اجرای برنامه در سال ۱۳۹۴، مقالات محققان ایرانی چاپ شده در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ در ۶۲ مجله برترجستجو و افراد انتخاب شده اند. در مرحله بعد با این افراد مکاتبه و گرنت های آنها پرداخت شده است.
انتخاب افراد برای سال آینده (۱۳۹۵) براساس مقالات چاپ شده از تاریخ اول ژوئن ۲۰۱۵ در این مجلات انجام خواهد شد. بدیهی است افراد برای شرکت در رقابت برای سال آینده، ضروری است مقالات چاپ شده خود (از تاریخ ذکر شده) را به آدرس info@isef.ir ارسال کنند.

*** محققانی که دارای یک مقاله چاپ شده در مجلات نیچر یا ساینس (به عنوان نویسنده اول یا مسئول) باشند، بدون در نظرگرفتن موارد بالا، در فهرست سرآمدان علمی قرار می گیرند و گرنت های پژوهشی و آزمایشگاهی سرآمدان گروه الف به آنها پرداخت می شود.***

محققان سرآمد با توجه به امتیازات کسب شده به ۲  گروه الف و ب  تقسیم شده و میزان حمایت از این افراد مطابق زیر می‌باشد.

گروه الف: ۵۰ نفر اول
گرنت پژوهشی سالانه: ۵۰۰ میلیون ریال؛
گرنت آزمایشگاهی: ۲۰۰ میلیون ریال

گروه ب: ۷۰ نفر دوم
گرنت پژوهشی سالانه: ۳۵۰ میلیون ریال؛
گرنت آزمایشگاهی: ۱۵۰ میلیون ریال

تبصره ها

 • * این گرنت ها فقط به افرادی که عضو هیءت علمی یک مرکز علمی-پژوهشی داخل بوده و در بین ۱۰۰ محقق سرآمد علمی قرار داشته باشند پرداخت می شود،
 • * گرنت پژوهشی به صورت نقدی به حساب محققان سرآمد واریز می شود؛
 •  * محققان سرآمد برای استفاده از گرنت آزمایشگاهی می توانند با همراه داشتن کارت ملی به آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی مراجعه و تا سقف اعتبار تعیین شده برای هر فرد از خدمات آزمایشگاه استفاده کنند.
 • بند ۲: مجلات برتر
  نحوه انتخاب مجلات برتر
  در حال حاضر ضرایب و شاخص های مختلفی مانند IF ، H-Index، Article Influence Score، Eigen factor و … توسط موسسات و مراکز معتبری برای رتبه‌بندی مجلات معرفی شده‌اند. هر چند هر کدام از این شاخص‌ها دارای اعتبار و ارزش‌های متفاوتی هستند ولی قطعا هیچکدام از آنها خالی از ایراد نبوده و با در نظر گرفتن هر کدام از این شاخص‌ها می‌توان فهرست متفاوتی از مجلات برتر را انتخاب کرد.لذا برای شروع کار و نظرسنجی از تعدادی از متخصصان این حوزه، برای رتبه دهی مجلات از امتیاز حاصلضرب ضریب تأثیر مجله (IF) در ضریب ایگن مجله (Eigen Factor) استفاده شد. براین اساس ۶۲ مجله برتر شناسایی و به ۳ گروه تقسیم شده اند.گروه الف: شامل  مجلات نیچر و ساینس (این حمایت فقط شامل خود مجله نیچر می شود و تمامی انتشارات نیچر را شامل نمی شود)

  گروه ب: شامل ۱۰ مجله برتر (دریافت فهرست مجلات) 

  گروه ج: شامل ۵۰ مجله برتر (دریافت فهرست مجلات)


  ***دبیرخانه برنامه در تلاش است برای اجرای برنامه در سال های آینده، با استفاده از نظرات سایر متخصصان حوزه علم سنجی؛ فهرست نهایی  از مجلات معتبر را شناسایی و معرفی کند.***

برای ایجاد انگیزه و تشویق محققان به انتشار دستاوردهای علمی باکیفیت در مجلات معتبر علمی از افراد، به مقالات چاپ شده در مجلات معتبر حمایت تشویقی پرداخت می شود.

* مقاله چاپ شده در مجلات گروه الف (نیچر و ساینس):
  میزان تشویقی: ۴۰۰ میلیون ریال

* مقاله چاپ شده در مجلات گروه ب (۱۰ مجله برتر):
 میزان تشویقی: ۲۰۰ میلیون ریال

* مقاله چاپ شده در مجلات گروه ج (۵۰ مجله برتر):
میزان تشویقی: ۱۰۰ میلیون ریال

تبصره‌ها:

* تشویقی ها به مقالاتی که حداقل یکی از مراکز ایرانی به عنوان آدرس (Affiliation) نویسندگان آن ذکر شده باشد پرداخت می شوند؛
* تشویقی ها به مقالات چاپ شده از تاریخ اول ژوئن ۲۰۱۵ پرداخت می شوند؛
* تشویقی ها به مقالات که به چاپ نهایی رسیده و در مجله شماره صفحه خورده باشند پرداخت می شود و مقالاتی که در مراحل پذیرش و … باشند شامل حمایت نمی شوند.
* چنانچه نویسنده مسئول مقاله یا اولین نویسنده مقاله، ایرانی باشد ۱۰۰% مبلغ تشویقی به ایشان پرداخت خواهد شد؛
* چنانچه نویسنده مسئول یا اول مقاله، غیرایرانی یا ایرانی مقیم خارج باشد (Affiliation ایرانی نداشته باشد) مبلغ تشویقی متناسب با جایگاه اولین نویسنده ایرانی (دارای Affiliation  ایران) پرداخت خواهد شد.
* ضروری است فرد دریافت کننده تشویقی، سهم سایر نویسندگان را به صورت متناسب تقسیم و رسید دریافت وجه را امضاء و به دبیرخانه ارسال نماید.
* چنانچه نویسنده اول برای دریافت حمایت تشویقی اقدام کند ضروری است تاییدیه از طرف نویسنده مسئول مقاله همراه داشته باشد.
* در صورتی که نویسنده اول، نویسنده مسئول هم باشد نیازی به ارسال تاییدیه نیست.
* اگر یک مقاله دو نویسنده مسئول داشته باشد، هر کدام از نویسندگان مسئول در صورت اقدام باید تاییدیه از طرف نویسنده مسئول دیگر به همراه داشته باشد.
* در صورتی که مرکز نویسنده مسئول مقاله، غیرایرانی باشد، اولین نویسنده ایرانی مقاله بدون نیاز به تاییدیه نویسنده مسئول مقاله می تواند درخواست خود را ارسال کند.
* نویسندگان مقالات در صورت تمایل می توانند در بخش تقدیر و تشکر مقاله از اطلاعات مربوط به موافقت نامه حمایت از سرآمدان علمی به شماره ۱۱/۶۶۳۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰، فدراسیون سرآمدان علمی ایران استفاده نمایند.

نحوه ارسال درخواست:
  * دریافت و تکمیل فرم درخواست حمایت تشویقی چاپ مقاله در مجلات برتر (دانلود فرم
  * ارسال فرم تکمیل شده و اصل مقاله ایمیل info@isef.ir 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما