معاون وزیر علوم از تغییر در مدیریت پایان نامه های دانشجویی از سال تحصیلی جدید خبر داد.

وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در گفت وگوبا خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان گفت:درمدیریت پایان نامه ها امسال اقدامات بسیاری انجام شده است، به طور مثال در برخی از دانشگاه ها مدیریت امور پایان نامه ها (از زمان شروع انجام امور پایان نامه توسط دانشجو) توسط معاونت پژوهشی انجام می شود و در برخی دیگر از دانشگاه ها توسط معاونت آموزشی مدیریت خواهند شد. در حال حاضر برنامه ریزی شده است که تا حد امکان مدیریت پایان نامه ها توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ها انجام شود.
وی افزود: همچنین برنامه ریزی شده است تا موضوع پایان نامه ها در راستای اولویت های پژوهشی کشور قرار گیرد وهمین طور طرح هدفمند سازی تحصیلات تکمیلی با هدف انجام پایان نامه ها در راستای نیازها و اولویت های کشور شروع شده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: از اقدامات دیگر هماهنگ کردن اعتبارات پایان نامه ها با گرنت اساتید برای بهره وری حداکثری از اعتبارات پایان نامه ها است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در خصوص حمایت از پایان نامه ها تفاهم نامه هایی با وزارت خانه هایی از قبیل نفت و ‌ جهاد کشاورزی منعقد شده است که در خصوص پایان نامه های مرتبط حمایت های لازم را انجام خواهند داد.