مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های مختلف نیمه متمرکز آزمون سراسری فردا (چهارشنبه) منتشر می شود.

حسین توکلی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاه ایرنا افزود: بر اساس برنامه زمانی اعلام شده این فهرست اسامی فردا (چهارشنبه ۲۸ مهرماه) روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.
وی گفت: بر اساس آمار اولیه ۸۶ هزار و ۵۹۵ داوطلب در تکمیل ظرفیت برخی کد رشته محل های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ثبت نام کرده بودند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: ظرفیت پذیرش کد رشته محل های جدید و تکمیل ظرفیت برخی کد رشته محل های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مرحله پذیرش دانشجو ۸۴ هزار و ۲۰۰ نفر است.
۱۸۰ هزار و ۸۶ نفر در کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرفته شدند که ۸۵ هزار و ۵۴۷ نفر زن و ۹۴ هزار و ۵۳۹ نفر مرد بودند.
برای شرکت در این آزمون، ۷۶۱ هزار و ۲۷۳ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۹۲ هزار و ۵۵۹ نفر زن و و ۳۶۸ هزار و ۷۱۴ نفر مرد بودند.
از تعداد ۷۶۱ هزار و ۲۷۳ داوطلب ثبت نام کننده تعداد ۵۶۶ هزار و ۱۵۹ نفر در جلسه آزمون حاضر بودند و از میان حاضرین در جلسه آزمون تعداد ۴۴۴ هزار و ۵۳۲ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.