معرفی دانشگاه ها و دانشکده های استان خراسان همراه با نشانی سایت تخصصی

معرفی دانشگاه ها ودانشکده های استان خراسان همراه با نشانی سایت تخصصی

نتیجه تصویری برای دانشگاه های خراسان

خراسان رضوی (به ترتیب حروف الفبا)

تربت حیدریه

سبزوار

دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها

 • دانشگاه حکیم سبزواری
 • دانشگاه فناوری های نوین
 • دانشکده علوم قرآنی سبزوار
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
 • دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی سبزوار- مرکز شماره ۱
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی سبزوار- مرکز شماره ۲
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی سبزوار- مرکز هلال احمر

موسسه های آموزش عالی

 • موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بیهق
 • موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ابن یمین

قوچان

 • دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان[۱]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان[۲]
 • دانشگاه پیام نور مرکز قوچان[۳]
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی قوچان[۴]
 • دانشکده پرستاری قوچان[۵]
 • دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید رجایی قوچان
 • دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران قوچان
 • دانشگاه فرهنگیان پردیس قوچان (شهید کلاهدوز)
 • آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما قوچان[۶]
 • موسسه آموزش عالی اترک
 • موسسه آموزش عالی حکیم نظامی[۷]

کاشمر

دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها

 • دانشکده علوم پزشکی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
 • دانشکده غیرانتفاعی سما

حوزه‌های علمیه

 • حوزه علمیه حاج شیخ کاشمر
 • حوزه علمیه امام صادق(ع) کاشمر
 • حوزه علمیه حاج سلطان العلما کاشمر

حوزه علمیه امام موسی بن جعفر علیه السلام

مشهد

دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها

 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشکده فنی منتظری مشهد
 • دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • آموزشكده فني و حرفه اي سما مشهد[۸]
 • دانشکده فنی مهندسی ثامن الحجج (ع) مشهد
 • دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
 • دانشکده فنی و حرفه ای دختران الزهرا مشهد

مؤسسه‌های آموزش علمی کاربردی

 • دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد
 • دانشگاه علمی کاربردی جهادکشاورزی مشهد
 • دانشگاه علمی کاربردی میراث مشهد
 • دانشگاه علمی کاربردی مخابرات خراسان رضوی مشهد
 • دانشگاه علمی کاربردی فنون وخدمات هوایی مشهد
 • دانشگاه علمی کاربردی دادگستری خراسان رضوی
 • دانشگاه علمی کاربردی نيروي انتظامي خراسان رضوي
 • دانشگاه علمی کاربردی خبرنگاران مشهد
 • دانشگاه علمی کاربردی بانک ملت مشهد
 • دانشگاه علمی کاربردی مدیریت صنعتی مشهد
 • دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر مشهد واحد۱
 • دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر مشهد واحد۲
 • دانشگاه علمی کاربردی علمی کاربردی صنعت آب و برق خراسان رضوي
 • دانشگاه علمی کاربردی مالیاتی مشهد
 • دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر مشهد
 • دانشگاه علمی کاربردی علمی کاربردی هتلداري و جهانگردي پردیسان
 • دانشگاه علمی کاربردی تعاون خراسان رضوي
 • دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر خراسان رضوی
 • دانشگاه علمی کاربردی حسین
 • دانشگاه علمی کاربردی حج و زیارت خراسان رضوی
 • دانشگاه علمی کاربردی فراز صنعت آيريا
 • دانشگاه علمی کاربردی علمی کاربردی خبر مشهد
 • دانشگاه علمی کاربردی شرکت شهرک هاي صنعتي مشهد
 • دانشگاه علمی کاربردی پست خراسان رضوي
 • دانشگاه علمی کاربردی گروه كارخانجات پارت لاستيك
 • دانشگاه علمی کاربردی صنعت آب و برق خراسان رضوي
 • دانشگاه علمی کاربردی صنايع و معادن خراسان رضوي

مؤسسه‌های آموزش عالی

 • موسسه آموزش عالی خاوران
 • موسسه آموزش عالی سلمان
 • موسسه آموزش عالی خراسان
 • مؤسسه آموزش عالی بهار مشهد
 • موسسه آموزش عالی آزاد امین http://www.amin-inst.ac.ir
 • مؤسسه آموزش عالی اسرار مشهد
 • موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
 • دانشگاه صنعتی سجاد مشهد
 • مؤسسه آموزش عالی فردوس
 • مؤسسه آموزش عالی توس
 • مرکز آموزش علوم انفورماتیک بین الملل
 • موسسه آموزش عالی خراسان
 • موسسه غیرانتفاعی بینالود
 • موسسه آموزش عالی حکیم طوس

حوزه‌های علمیه

 • حوزه علمیه مشهد

نیشابور

دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
 • دانشکده علوم پزشکی نیشابور
 • دانشگاه نیشابور
 • افلاک‌نمای خیام
 • دانشگاه پیام نور واحد نیشابور
 • دانشکده فنی و حرفه‌ای نیشابور
 • دانشکده کشاورزی نیشابور
 • مرکز تربیت معلم دانشور نیشابور
 • واحد علوم تحقیقات خراسان رضوی – نیشابور
 • دانشکده فنی حرفه ای دختران نیشابور
 • دانشگاه علمی کاربردی شماره۱
 • دانشگاه علمی کاربردی خیام الکتریک
 • موسسه غیر انتفاعی ثامن
 • موسسه غیر انتفاعی سبحان(ارشد عمران..

مؤسسه‌های آموزشی

 • خانه ریاضیات نیشابور
 • موسسه غیرانتفاعی ثامن نیشابور
 • موسسه غیرانتفاعی فنی مهندسی سبحان نیشابور

حوزه‌های علمیه

 • مدرسه گلشن
 • مدرسه فضل بن شاذان

مدرسه‌های مهم

نوشتار اصلی: مدرسه‌های نیشابور
 • دبیرستان عطار
 • دبیرستان خیام

خراسان شمالی

بجنورد

 • دانشگاه بجنورد
 • دانشگاه کوثر(ویژه بانوان)
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی خراسان شمالی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
 • دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد
 • دانشکده فنی و حرفه ای پسران دارالفنون بجنورد
 • دانشکده فنی و حرفه ای خواهران انقلاب اسلامی بجنورد
 • دانشکده علوم قرآنی بجنورد
 • دانشگاه فرهنگیان- پردیس امام محمد باقر (ع)-بجنورد
 • دانشگاه فرهنگیان- پردیس امام جعفر صادق (ع)-بجنورد
 • موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد
 • موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بجنورد
 • دانشگاه علمی کاربردی بجنورد ۲
 • دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی بجنورد
 • دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر بجنورد
 • دانشگاه علمی کاربردی همیاری شهرداری های بجنورد
 • دانشگاه علمی کاربردی فنی و حرفه ای بجنورد
 • دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی بجنورد
 • واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
 • مرکز سماء دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

شیروان

 • مجتمع آموزش عالی شیروان
 • دانشگاه غیر انتفاعی علم و ادب نوین شیروان
 • دانشگاه علمی کاربردی شیروان
 • دانشگاه پیام نور شیروان
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
 • دانشکده پرستاری شیروان
 • دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان
 • دانشکده فنی پسران پرفسور حسابی
 • موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی مهارت مرکز شیروان
 • آموزشکده فنی و حرفه ای سما

اسفراین

 • دانشگاه آزاد اسفراین
 • دانشگاه پیام نور اسفراین
 • مجتمع آموزش عالی اسفراین

خراسان جنوبی

بیرجند

 • دانشگاه بیرجند
 • دانشگاه صنعتی بیرجند
 • دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

فردوس

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس
 • مرکز آموزش عال‍ی بنت‌الهدی صدر فردوس
 • دانشگاه پیام نور واحد فردوس
 • دانشگاه فنی فردوس
 • دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس
 • دانشگاه غیر انتفاعی پیروزان
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی

طبس

 • دانشکده پرستاری طبس

قاین

 • دانشکده پرستاری و مامایی قاین
مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما