این رشته از پیشینه زیادی برخوردار نیست.مسایل مربوط به آموزش زبان قبلاً ذیل رشتة زبان‌شناسی مطرح می‌شد.با انقلاب چامسکی و ظهور زبان‌شناسی زایشی در اواخر دهة ۱۹۵۰، کانون توجه زبان‌شناسی بیشتر به مسایل مربوط به زبان‌شناسی زایشی محدود گردید.
در واکنش به این امر مسایل مربوط به یادگیری و آموزش زبان تحت عنوان زبان‌شناسی کاربردی گسترش یافتند.زبان‌شناسی کاربردی از لحاظ اجتماعی، یک نقش پاسخگو نسبت به مسایل مربوط به زبان را دارد.با توجه به مسایل ذکر شده دقیقاً مشخص نیست که مسایل مربوط به زبان‌شناسی کاربردی چه زمانی شروع شد.
اما اولین شماره مجلة یادگیری زبان در سال ۱۹۴۸در دانشگاه میشیگان منتشر شد.همان‌طور که گفته شد زبان‌شناسی کاربردی در ابتدا بیشتر زبان‌شناسی محور بود، اما در دهه۱۹۶۰مسایل مربوط به ارزیابی زبانی، سیاستگزاری زبانی و فراگیری زبان دوم را دربرگرفت، و سپس در دهة هفتاد کم‌کم از زبان‌شناسی نظری جدا شد.

آموزش زبان انگلیسی هم اکنون بیشتر به مسایل مربوط به زبان می‌پردازد، مسایل مربوط به زبان اول، زبان دوم (خارجی)و حتی مسایل مربوط به ترجمه و تفسیر.

گرایش‌ها و ابعاد مختلف این رشته در کارشناسی ارشد

رشته آموزش زبان در ایران در میان رشته‌های مربوط به زبان از نظر ادامه تحصیل دارای شرایط بهتری است این رشته در ایران تا مقطع دکتری تدریس می‌شود و تا چند سال آینده هم به تعداد دانشگاه‌هایی که در داخل کشور اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در این رشته می‌نمایند افزوده خواهد گردید.

علاوه بر گرایش آموزش زبان دیگر گرایش‌های مرتبط با زبان عبارتند از:

مترجمی زبان انگلیسی: فارغ‌التحصیلان این گرایش در ترجمه کتب و متون تخصص لازم را کسب می‌نمایند.

ادبیات انگلیسی: تخصص فارغ‌التحصیلان این گرایش شناخت ادبیات غرب و نقد ادبی است.

زبان‌شناسی: تخصص فارغ‌التحصیلان این رشته شناخت زبان و ریشه‌یابی و همچنین شناخت سیر تحولی زبان می‌باشد.

 بازار کار:

به طور کلی، در بین رشته‌های علوم انسانی، مجموعه‌ی زبان انگلیسی از بازار کار نسبتا پررونق‌تری هم از لحاظ فرصت‌های شغلی و هم از لحاظ دستمزد برخوردار است. علت این امر نیاز پایان ناپذیر و روز‌افزون به فراگیری زبان انگلیسی در کشور ماست. ایران عزیزمان کشوری در حال توسعه است و به همین سبب همه روزه نیاز بیشتری به ارتباط با جهان خارج در میهنمان شکل می‌گیرد.
بازار کار مجموعه‌ی زبان انگلیسی را از دو بعد می‌توان مورد بررسی قرار داد. یک دسته‌ی مشاغل، مربوط به کارهای تخصصی و آکادمیک می‌شود و فارغ التحصیلان هر گرایش می‌توانند دروس مربوط به گرایش خود را در موسسات آموزش عالی آزاد و یا دولتی و در دانشگاه‌ها تدریس کنند. امروز شاید دست‌کم نیمی از دانشجویانی که وارد مقطع کارشناسی ارشد می‌شوند در پی ادامه‌ی تحصیل در مقطع بعدی، یعنی مقطع دکترا، هستند.
علت آن هم همین دسته‌ی اول مشاغل مربوط به گرایش‌های مجموعه‌ی زبان انگلیسی است چراکه برای احراز صلاحیت تدریس فرد چه در دانشگاه‌ها و چه در موسسات آموزش عالی آزاد و یا دولتی، به ویژه به صورت دایمی، اغلب نیاز به مدرک دکترا وجود دارد.
در خصوص کارهای کمتر تخصصی، یعنی دسته‌ی دوم مشاغل، مانند ترجمه و تدریس مکالمه‌ی زبان انگلیسی بین هر سه گرایش همپوشانی وجود دارد. بدین معنی که مثلا فارغ التحصیلان هر یک از این سه گرایش می‌توانند در موسسات آموزش مکالمه‌ی زبان انگلیسی مشغول به فعالیت شوند.
حتی در موارد زیادی دیده شده که افراد از رشته‌های دیگر نیز وارد بازار کار گرایش‌های مجموعه‌ی زبان انگلیسی می‌شوند و بعضا بسیار موفق هم بوده‌اند. البته طبیعی است که هر یک از فارغ التحصیلان می‌توانند در مشاغلی که به طور خاص مربوط به گرایش خود می‌شوند موفق‌تر عمل کنند.
در بین سه گرایش مجموعه‌ی زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی بیشترین میزان جذب مدرس، مولف، مشاور و محقق را در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی آزاد و یا دولتی دارا می‌باشد.
ولی در زمینه‌ی دسته‌ی دوم مشاغل عملا هیچ فرقی بین گرایش مذکور و سایر گرایش‌ها وجود ندارد زیرا همانطور که گفته شد در خصوص کارهایی مانند ترجمه و تدریس مکالمه‌ی زبان انگلیسی بین هر سه گرایش و حتی با رشته‌های دیگر همپوشانی وجود دارد.