موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه گیلان

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه گیلان موافقت کرد.
موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه گیلان
به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی دانشگاه گیلان به خبرگزاری ایرنا، شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های زبان و ادبیات فارسی گرایش نظریه و نقد ادبی و روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه گیلان به صورت قطعی موافقت کرد.
در زمان حاضر، ۱۶ هزار و ۳۸۸ دانشجو شامل ۹ هزار و ۴۶ دختر و بقیه پسر در دانشگاه گیلان در رشته های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند.
دانشگاه گیلان به عنوان دانشگاهی جامع و بزرگترین دانشگاه شمال کشور، دارای ۴۹۴ رشته گرایش است.
این دانشگاه دارای ۹ دانشکده شامل ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه ، علوم کشاورزی، فنی، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، منابع طبیعی، هنر و معماری، علوم ریاضی و دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان است.
دانشگاه گیلان دارای پژوهشکده گیلان شناسی، مرکز آموزش های الکترونیکی( مجازی) و یک پردیس دانشگاهی است.