تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 94 مهندسی شیمی

photo_2016-03-09_11-03-34

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 94 مهندسی شیمی

انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2

این درس از نظر تعداد سؤالات همانند سال قبل مطرح شد. سؤالات با یک سؤال آسان شروع شد (96) و سؤال بعدی(97) یک سؤال تکراری بود با این تفاوت که فلاکس جرمی فرآورده(c ) برحسب جزء مولی واکنش دهنده خواسته شده بود.سؤال 98 ، گرچه محاسبات پیچیده ای نداشت اما خواسته مسئله برای داوطلب جدید بود .سؤال 99 یک سؤال از تئوری های انتقال جرم بود که در بسیاری از آزمون های آزمایشی تکرار شده بود .سؤال 100 نیاز به محاسبات زیادی داشت. سؤال 101 هم باید روابط اعداد بدون بعد را می‌دانستیم که یک سؤال حفظی محسوب می‌شود و سؤال 102، یک سؤال ساده از فصل انتقال جرم بین فازها بود ،اما سؤال 103، هم گرچه پیچیده است اما در آزمون‌های آزمایشی چند بار آورده شده بود. سؤال 104 یک سؤال حفظی که کافی بود فقط مورد اول را بدانیم. سؤال 105 یک سؤال تحلیلی بود که تقریباً سخت بود اما بازهم شبیه آن و توضیحات و تحلیل‌های مربوط به آن در آزمون 8 آورده شده بود. سؤالات زیادی از فصل تقطیر آورده شده بود که از سال 93 آسان‌تر بود سؤال محاسباتی آن که بسیار راحت بود سؤالات مربوط به فصل استخراج یکی حفظی و دیگری تحلیلی بود و سؤال مربوط به فصل خشک کردن در آزمون‌ها آزمایشی آمده بودند و حالت تحلیلی داشتند. سؤال مربوط به فصل عملیات رطوبت زنی با فصل جذب گاز ترکیب شده بود. دو سؤال 107 و 110 سؤالات خاصی بودند که مربوط به سیستم خاص هستند و ربطی به دانسته‌های ما ندارند (آب و استیک اسید / آب و متانول ).


درس انتقال حرارت 1 و 2

اگر بخواهیم این درس را به صورت کاملاً مبحثی تحلیل کنیم، داریم:
انتقال گرمای هدایتی:
سؤال 31 ساده بوده، اما سؤالات بعدی سخت‌تر می‌شوند. سؤال 44 متوسط و سؤال 43 سخت به شمار می‌روند. در مقایسه با سال 93 که 3 سؤال سخت در این مبحث طرح شده بود سطح سؤالات ساده‌تر به نظر می‌رسد.
انتقال حرارت جابجایی اجباری:
سؤال 32 متوسط و مشابه سال‌های قبل اما سؤال 39 سخت با محاسبات زیاد بود سؤال 42 نیز سؤال مفهومی جالبی به نظر می‌رسد. در مقایسه با سال 93 که 5 سؤال مشابه سال‌های قبل آورده شده بود شرایط سخت‌تری برای داوطلبان ایجاد شده است.
انتقال حرارت جابجایی طبیعی:
سؤال 33 یک سؤال ساده اما مفهومی دیگر بوده که نشان از اهمیت درک مطلب و فیزیک مسئله از دید طراحان دارد.
انتقال حرارت در پره‌ها:
دو سؤال 41 که سخت بوده و 45 که ساده به نظر می‌رسند نشان از دشوارتر شدن سؤالات این مبحث نسبت به سال قبل که تنها یک سؤال ساده در آن مطرح شده بود دارد.
انتقال حرارت هدایتی چند بعدی:
در سال قبل 1 سؤال متوسط مطرح شده بود و اکنون سؤال 44 همین شرایط را دارد.
انتقال حرارت ناپایا:
در سال قبل 1 سؤال ساده و امسال یک سؤال سخت. سؤال 40 محاسباتی بوده و نیازمند درک دقیق صورت سؤال است.
مبدل‌ها:
دو سؤال 36 و 37 که متوسط بوده و تغییری نسبت به سال قبل ندارد.
اعداد بدون بعد:
امسال از این مبحث سؤالی داده نشد، اما در سال قبل 1 سؤال ساده مطرح شده بود.
انتقال گرمای تشعشعی:
سؤال 38 ساده اما مفهومی بوده که مشابه سال قبل میباشد.
جوشش و میعان:
سؤالات 34 و 35 که از سطح بالایی برخوردارند و دانشجو باید با دانستن فرمول‌های مربوط به حل سؤال بپردازد.


ترمودینامیک

سطح سؤالات ترمودینامیک به جز سؤال آخر آن متوسط متمایل به آسان می‌باشد. پیوستگی مطالب مناسب می‌باشد هر چند از مباحثی مانند آزئوتروپ دو سؤال مطرح شده و ازتعادل فازی سؤالی مطرح نشده است . در حالیکه که این مطلب از مباحث مهم و تست خیز می‌باشد.
با تسلط نسبی بر این درس به راحتی می‌توان به کلیه‌ی سؤالات در زمان معین شده پاسخ داد.
در ضمن لازم به ذکر است که سؤالات کنکور تا حد بسیاری مشابه سؤالات آزمون‌های مدرسان شریف بوده است.
حال اگر بخواهیم به صورت ریزتر در مورد کنکور امسال توضیح دهیم، اینگونه است که از مباحث مقدمه‌ای بر ترمودینامیک، اثرات حرارتی، تولید کار از گرما و در تعادل فازی سؤالی مطرح نشده است. بیشترین تعداد سؤالات مربوط به خواص حجمی سیالات خالص، قانون دوم ترمودینامیک، تعادل بخار مایع، ترمودینامیک محلول‌ها (تئوری) و خواص ترمودینامیکی سیالات بوده است. مابقی مباحث مانند قانون اول، کاربرد ترمودینامیک برای فرآیندهای جاری، تبرید و میعان، ترمودینامیک محلول‌ها (کاربرد) و تعادل شیمیایی ـ واکنش هر کدام به طور میانگین 1 یا 2 سؤال را به خود اختصاص داده بودند.


ریاضیات (کاربردی ـ عددی)

سطح سؤالات متوسط رو به آسان می‌باشد، و برای پاسخ‌گویی صحیح به کل سؤالات باید به این درس تسلط داشت.
سؤالات به طور استاندارد بین فصول مختلف پخش شده است و بیشتر سؤالات را درس کاربرد ریاضیات و محاسبات عددی تشکیل می‌دهند. هر چند از مبحث دستگاه معادلات خطی سؤالی مطرح نشده است، ولی این موضوع از مباحث مهم می‌باشد، البته لازم به ذکر است که در این کنکور از دستگاه معادلات غیرخطی سؤال داده شده است.
هر چند از درس معادلات دیفرانسیل نسبت به بقیه‌ی دروس کمتر تست داده شده است، ولی بدون فهم این درس، فهم بقیه‌ی دروس مانند کاربرد ریاضیات، ریاضیات مهندسی یا حتی محاسبات عددی غیر ممکن است.
بیشترین بودجه‌بندی سؤالات از نظر تعداد مربوط به مباحث معادلات دیفرانسیل معمولی و فرمولاسیون مدل‌سازی بود، که ا زهر کدام از این مباحث 4 سؤال مطرح شده بود. بعد از این مباحث روش ترکیب متغیرها و جداسازی متغیرها با 3 سؤال در مرتبه بعدی قرار داشت. مابقی مباحث از قبیل توابع خاصی در ریاضیات، معادلات غیرخطی،‌ میان‌یابی و برازش، انتگرال‌گیری عددی، مشتق‌گیری عددی، حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی و حل عددی معادلات دیفرانسیل پاره‌ای تقریباً از هر کدام 1 یا 2 سؤال مطرح شده بود.


سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

سؤالات کنکور 94 در درس طراحی راکتور در مجموع و در مقایسه با کنکور 93، ساده بود و نکته مبهم و یا محاسبات طولانی نداشت. تنها در سؤال 119(مطابق با دفترچه قرار داده شده در سایت مدرسان شریف) به نظر می رسد منظور طراح محترم نسبت تشکیل آنی بوده و نه درصد تولید R در محصولات.
از فصل اول(مفاهیم پایه) و از فصل پنجم (راکتورهای جریان بازگشتی) سؤالی مطرح نشده بود. اکثر سؤالات (یازده سؤال) از فصل 3 و 6 یعنی طراحی راکتور ایده‌آل برای واکنش منفرد و واکنش‌های چندگانه آورده شده است. یک سؤال از فصل دو و از مبحث زمان پایان واکنش و یک سؤال از مبحث مقایسه حجم راکتورها برای واکنش منفرد و دو سؤال درباره تأثیر دما و فشار بر واکنش‌ها می‌باشد.
سؤال‌های فصل 3 در مورد زمان اقامت (دو سؤال)، تغییر شدت جریان خروجی و درصد تبدیل در راکتور مخلوط شونده می‌باشد. سؤال‌های فصل 6 در مورد مطالعه کمی و کیفی توزیع محصولات و یک سؤال درباره موازنه جرم واکنش سری در راکتور مخلوط شونده می‌باشد.
سختی سؤالات: 11 سؤال ساده و 4 سؤال متوسط


کنترل فرآیندها

سؤالات کنکور 94 در درس کنترل فرآیندها مفهومی و دارای استاندارد می‌‌باشد. برای حل هر سؤال در این آزمون باید از اطلاعات مربوط به چند فصل به صورت ترکیبی استفاده شود. فصل ساده‌سازی نمودارهای جعبه‌ای و بررسی پایداری سیستم بیشترین نقش را در سؤالات این درس داشته‌اند، به طوری که برای حل بیش از 40 % سؤالات درس کنترل فرآیندها نیاز به ساده‌سازی نمودارهای جعبه‌ای در شروع عملیات پاسخ‌دهی وجود دارد، بنابراین یادگیری این فصل از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد. از تمامی سرفصل‌های موجود در این درس برای طرح سؤال استفاده شده است و حداقل یک سؤال از هر سرفصل مطرح و برای برخی از فصول بیش از یک سؤال طرح شده است. به غیراز سؤالات 92 و 95 آزمون که ساده بوده است مابقی سؤالات در سطح متوسط و دشوار می‌باشد.
همچنین لازم به ذکر است، که تقریباً 70% سؤالات درس کنترل فرآیندها کنکور سراسری در آزمون‌های آزمایشی مدرسان شریف عیناً آورده شده بود و 20 % سؤالات مشابه کنکورهای سراسری سال‌های پیش می‌باشد.


مکانیک سیالات

در این درس بودجه‌بندی سؤالات و سطح دشواری آن‌ها به صورت زیر می‌باشد:
جریان‌های داخلی تراکم‌ناپذیر و لزج:
سؤال 67 ساده اما محاسباتی بوده ولی سؤال 80 متوسط و سؤال 79 مفهومی است. نسبت به سال قبل که 4 سؤال متوسط متمایل به سخت از این مبحث طرح شده بود در کل می‌توان گفت سطح آزمون ساده‌تری را شاهد بودیم.
خواص سیال (قانون لزجت نیوتون و سیالات غیرنیوتونی):
این قسمت مشخصا بسیار مورد نظر طراحان محترم بوده چرا که 6 سؤال را در مجموع از مباحث این سر فصل طراحی کرده اند. سؤالات 66 و 75 سخت و مفهومی بوده و سؤالات 70 و 71 و 74 و 77 مشابه سال‌های قبل طرح شده‌اند. در سال گذشته نیز از این قسمت 4 سؤال سخت طرح شده بود.
استاتیک سیالات:
سؤال 72 و 78 ساده و مشابه تست‌های آزمون‌های سال‌های قبل می‌باشند و سؤالات کمتر و ساده‌تری از سال قبل طح شده است.
توربو ماشین‌ها:
سؤال 69 سخت و سؤال مفهومی 76 ساده بوده و نسبت به سال قبل که 1 سؤال متوسط طرح شده بود سؤالات به مرتب سخت‌تری آورده شده است.
دسته‌بندی و تحلیل جریان سیالات‌:
در سال قبل 7 سؤال که نسبتاً مشکل بودند طح شده بود، اما امسال تنها 2 سؤال 68 و 73 که نسبتاً دشوار بودند طرح شده است.


زبان عمومی و تخصصی

بخش‌های Vocabulary و Cloze passage فقط نیازمند تسلط بر لغات عمومی و موارد کاربرد آن‌ها هستند که به آن‌ها اصطلاح زبان عمومی اطلاق می‌شود، در حالی که بخش‌های Reading comprehension و Fill the blank with suitable words علاوه بر مهارت‌های فوق نیازمند آشنایی با فرآیندها و تجهیزات و اصول مهندسی شیمی نیز هستند که به آن‌ها اصطلاحاً زبان تخصصی گفته می‌شود.
بخش Reading comprehension درصد زیادی از سؤالات را هر ساله به خود اختصاص می‌دهد، که نیازمند آشنایی داوطلبان با مباحث مهندسی شیمی است.
در جدول زیر موضوعات متون مطرح شده در بخش Reading comprehension جهت آشنایی داوطلبان با موضوعات ارائه می‌گردد.

 

139413931392سال
مهندسی الکتروشیمیایمنی فرآیندافت فشار در دستگاههاReading 1
پمپ هاانرژی خورشیدیفیلتراسیونReading 2
اواپراتورهاارزیابی اقتصادی فرآیندتعادلReading 3

 

در سال 94 بر خلاف سال‌های 92و 93 بخش پر کردن جای خالی با گزینه مناسب حذف شده است و به تعداد سؤالات Reading افزوده شده است، در حالی که همچنان نیمی از سؤالات مربوط به زبان عمومی و نیمی دیگر مربوط به زبان تخصصی هستند.

One comment

  1. cheap sevilla fc shirt

    great blog!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما