آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه اصلاح شد

بخش هایی از آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه از سوی سازمان امور دانشجویان اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاری کنکوری ارشد دکتری به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در آغاز ثبت نام بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه، اصلاحیه موادی از آیین نامه دانشجوی نمونه از سوی سازمان دانشجویی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی ابلاغ شد.

اصلاحیه مذکور در خصوص مواد مرتبط با مقالات، آزمون زبان، مسابقات و جشنواره های علمی، عضویت در نهادهای نظارتی، مسابقات فرهنگی و سایر فعالیت های فرهنگی، در تاریخ نوزدهم مهرماه سال جاری به تایید وزارتخانه های علوم و بهداشت رسید و از تاریخ تصویب به آیین نامه دانشجو نمونه الحاق شده است.

همچنین بنا به مصوبه دومین جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره، مقرر شد از دانشگاه نمونه به عنوان دانشگاه دارای بیشترین تعداد برگزیدگان هر دوره جشنواره در مراسم اختتامیه تجلیل شود.