ثبت نام آموزش غیرحضوری طلاب آغاز شد/ امتحانات نیمه دوم اسفند

مهلت ثبت نام برای آموزش غیر حضوری طلاب برای نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۵ از ۲۲ آبان ماه آغاز شده و تا ۲۰ آذرماه ادامه دارد.
به گزارش کنکوری ارشد دکتری به نقل از خبرنگار مهر، زمان انتخاب دروس غیر حضوری طلاب برای نیمسال اول تحصیلی ۹۵-۹۶ از یکم آذرماه آغاز می شود و تا ۱۵ دی ماه ادامه دارد.

زمان امتحانات دروس غیر حضوری از نیمه دوم اسفندماه سال جاری آغاز خواهد شد.

شرایط ثبت نام برای آزمون دروس غیرحضوری طلاب

تکمیل سطح یک (قبولی در دروس پایه های ۱ تا ۶ و کسب معدل ۱۴ از دروس پایه ۶)، گذراندن تحصیلات دوره سطح یک (کتبی و شفاهی) به صورت رسمی طبق ضوابط و در مدارس تحت برنامه مرکز مدیریت حوزه های علمیه و عدم استفاده از ماده ۱۰ و ۱۸ از شرایط ثبت نام در دوره های غیر حضوری است.

اشتغال تمام وقت در یکی از نهادها یا ارگان های انقلاب اسلامی (متناسب با شئون روحانیت) و نداشتن مشکل آموزشی و صیانتی (آماری) از دیگر شروط ثبت نام برای آزمون غیر حضوری طلاب است.

در ثبت نام غیرحضوری اعم از انتقال از حضوری به غیرحضوری یا تمدید دوره غیرحضوری (انتقال از غیرحضوری به غیرحضوری) رعایت شرایط مذکور الزامی است.

شرایط انتقال از دوره های غیرحضوری

انصراف از غیرحضوری (انتقال از غیرحضوری به حضوری) فقط در نیمسال اول امکان پذیر است.

تغییر دوره از حضوری به غیرحضوری و بالعکس در هر سال تحصیلی، تنها برای یک مرتبه امکان پذیر خواهد بود.

طلاب تنها مجاز به شرکت در محل آزمون تعیین شده از طرف مدیریت استان محل تحصیل خود است.

لازم است تمامی انتخاب درس ها و همچنین شرکت در امتحان در مدرسه غیرحضوری که در سامانه به عنوان محل تحصیل طلبه شناخته می شود صورت پذیرد.

شرکت در امتحان منوط به ثبت نام در دوره غیرحضوری، انتخاب درس مطابق آیین نامه و نیز نهایی شدن انتخاب درس توسط مدیریت استان خواهد بود.

حداقل نمره قبولی برای دروس غیرحضوری طلاب

در تمامی امتحانات غیرحضوری حداقل نمره قبولی ۱۲ و امکان استفاده از تک ماده وجود ندارد.

حضور در امتحانات هر نیمسال مطابق ضوابط برای تمامی طلاب عضو آموزش غیرحضوری الزامی است و در صورت غیبت و یا انصراف از جلسه امتحان، نمره صفر منظور خواهد شد.

طلابی که دارای مشکل آموزشی از قبیل عدم رشد تحصیلی مناسب و یا انفصال از تحصیل هستند، لازم است قبل از اقدام برای انتقال نسبت به رفع مشکل آموزشی اقدام کنند.