منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم تغذیه ۹۶-۹۵

تغذیه اساسی و کاربردی

۱-Shils olson, shike and Ross 10th 2014  modern nutrition in Health and Disease

۲- krasuse’s Food and Nutrition care process .L. Kathleen mahan Sylvia Escott – stump , Junicel-Raymond 13th -2012

۳- James and GaRRow 11th 2005 Human Nutrition and Dietetics

بیوشیمی عمومی

Principles of Biochemistry

Text book of Biochemistry

استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است.

Lehninger

Devlin

فیزیولوژی

فیزیولوژی پزشکی گایتون