بورسیه رشته ریاضی در فرانسه در مرکز لبسکو

شرایط:

آشنا به زبان انگلیسی

دارایگواهی سطح مهارت B1  زبان فرانسه .
سطح: کارشناسی ارشد

دانشگاه های محل تحصیل:
the University of Rennes 1, the University of Nantes, the ÉNS Rennes, the University of South of Britania, the University of Ouest of Bretania, and the University of Angers,

میزان کمک هزینه تحصیلی:The stipend is 10,000 euros per year.

آخرین مهلت:
Application Deadline: The application deadline is March 15, 2017.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر:

http://www.lebesgue.fr/content/application-master-scholarship-2017-18

http://www.lebesgue.fr/content/master-candidature