حمایت از کتاب های تالیفی در حوزه منابع طبیعی

کتاب های تالیف شده در زمینه های منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر حمایت می شوند.
به گزارش کنکوری ارشد دکتری به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری بوشهر گفت: انتشار کتاب و مسیر فرهنگی و تقویت دانش عمومی مردم یکی از راههای توجه به منابع طبیعی است و همه مولفان هم استانی که در زمینه منابع طبیعی استان اثری داشته باشند مورد حمایت قرار می گیرند.
سهیل مهاجری افزود: مشکلات فرهنگی در زمینه های منابع طبیعی همچنان وجود دارد و تلاش خواهیم کرد از ظرفیت های رسانه ای و انتشار کتاب به همت سازمان های مردم نهاد برای فرهنگ‌سازی در این زمینه بهره ببریم.
وی با بیان اینکه بتازگی نیز با رونمایی از یک کتاب در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست ، مولف را حمایت کردیم، افزود: از رساله دوره های ارشد و دکتری دراین زمینه نیز حمایت می شود.