دانشگاه  فردوسی از پایان نامه های علوم انسانی حمایت مالی می کند

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد از پایان نامه های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی حمایت مالی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام پژوهشکده مطالعات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد ۵ تا ۱۰ میلیون ریال و رساله های دوره دکتری ۲۰ تا ۵۰ میلیون ریال حمایت مالی می شود.

پایان نامه و رساله هایی که توسط این پژوهشکده مورد حمایت قرار می گیرند، نباید از منبع دیگری اعتبار مالی دریافت کنند.

هدف این پژوهشکده از حمایت مالی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان ایجاد زمینه های مناسب رشد و ارتقا کمی و کیفی پژوهش، بهره گیری از توان و ظرفیت های بالقوه دانشگاهی، تشویق دانشجویان برای انجام تحقیقات و پروژه های مرتبط با ماموریت اصلی پژوهشکده است.

مدت اجرا از تاریخ عقد قرارداد، برای مقطع کارشناسی ارشد حداکثر یک سال و برای مقطع دکتری دو سال و نیم است