قانون جدید دانشگاه هنر در باره تعداد غیبت دانشجویان

اداره کل آموزش دانشگاه هنر اعلام کرد: مقرر شده تمام فعالیت های غیر کلاسی دانشجو در محدوده سه جلسه غیبت موجه در آیین نامه انجام شود.

به گزارش  کنکوری ارشد دکتری به نقل ازخبرگزاری مهر، اداره کل آموزش دانشگاه هنر اعلام کرد: دانشجو در هر درس می تواند ۳.۱۶ (سه شانزدهم) جلسات کلاسی را غیبت کند و جلسات غیبت بیش از آن، چنانچه به تشخیص شورای آموزشی موجه قلمداد شود، منجر به حذف درس و چنانچه غیر موجه باشد، دانشجو در آن درس یا دروس از امتحان محروم و نمره صفر دریافت می کند.

در بعضی موارد دانشجویان برای موجه شدن غیبت های خود مازاد بر سه جلسه غیبت معمول، گواهی‌های شرکت در فعالیت های فوق برنامه (اعم از فرهنگی، جشنواره، ورزشی و …) به شوراهای آموزشی ارایه می کنند.

براساس این گواهینامه خواستار حضور در جلسات امتحان و یا حذف درس هستند، برهمین اساس پیروز مسائل مطروحه در شورای آموزشی دانشگاه مورخ یک آبان ۹۵ مقرر شد تمام فعالیت های غیر کلاسی دانشجو در محدوده سه جلسه غیبت موجه در آیین نامه انجام شود.