شرایط: مهارت برنامه نویسی در

C++ are expected and experience in Matlab, OpenGL, LibIgl, Eigen, or CUDA development is a plus.

مدارک مورد نیاز زبان انگلیسی:
• تافل (۹۰+) یا IELTS (7+)
• نمرات GRE (بخش کمی ~ ۱۶۵)

The Department of Computer Science at Southern Illinois University is inviting applications for the PhD positions in the field of Computer Graphics, Geometry Processing, and 3D Printing.

The Department of Computer Science at Southern Illinois University seeking highly motivated and creative students who are eager to get involved in cutting edge research. Candidates should hold a Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science, Informatics, or Computer Engineering and have a solid background on Computer Graphics, and Geometry Processing. We are looking for individuals motivated to pursue research under the project Personalizing, Fabricating and 3D Printing of Shapes. The positions are part of the newly funded Graphics & Entertainment Technology Lab.

Southern Illinois University is a public research university located in Carbondale, Illinois, United States. Founded in 1869, SIU is the flagship campus of the Southern Illinois University system.

Candidates should have a solid background in computer graphics, and applied geometry processing. Excellent programming skills in C++ are expected and experience in Matlab, OpenGL, LibIgl, Eigen, or CUDA development is a plus. Fluent communication skills in English are essential.

The Graphics and Entertainment Technology Lab lead by Dr. Christos Mousas is a new group at SIU, focusing on computer graphics, animation, virtual reality, and digital fabrication.

How to apply: Funded graduate positions are available to students of any nationality. For
inquiries send an email to Christos Mousas (christos-at-cs.siu.edu).

Your application should include:
• CV and transcript of grades
• TOEFL (90+) or IELTS (7+) scores
• GRE scores (quantitative part ~165)

Scholarship Link