دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حق شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۹۶ را ندارند

بر اساس اعلام سازمان سنجش:
🔸دانشجویان دوره مقاطع کارشناسی ارشد و دوره دکتری، حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند.
🔸تذکر مهم: دانشجویان در حال تحصیل در مقاطع فوق، در صورت تمایل به ثبت نام و شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ در صورت د اشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما می بایست تا پایان مهلت مقرر ثبت نام آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ ، از تحصیل انصراف قطعی، حاصل نمایند. بدیهی است در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در زمان مقرر، در صورت قبولی در آزمون سال ۱۳۹۶ قبولی آنان در آزمون لغو و هیچگونه اقدامی نسبت به درخواست آنان، امکان پذیر نخواهد بود