حکم جذب اولین استاد ایرانی خارج از کشور در دانشگاه اصفهان صادر شد

استاد برجسته دانشگاه علوم کاربردی زوریخ سوئیس، نامه رسمی استاد وابسته خود را از طرف رئیس دانشگاه اصفهان دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه اصفهان، پرفسور علیرضا درویشی استاد برجسته دانشگاه علوم کاربردی زوریخ سوئیس نامه رسمی استاد وابسته خود را از طرف دکتر هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان دریافت کرد.

پرفسور علیرضا درویشی استاد برجسته دانشگاه علوم کاربردی زوریخ سوئیس ضمن ملاقات با هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان، نامه رسمی استاد وابسته خود را دریافت کرد.

رئیس دانشگاه اصفهان اظهار امیدواری کرد که پرفسور درویشی بتواند نقش موثری را در ارتقا روابط علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه های اروپایی ایفا کند.

وی یادآور شد که برای این امر هرگونه حمایتی را از دانشگاه اصفهان دریغ نخواهد کرد.

پرفسور درویشی یادآور شد: که به کمک دانشگاه اصفهان بزودی مرکزپژوهشی را در زمینه مهندسی پزشکی دایر خواهد کرد که در آن دانشگاه های معتبری مثل دانشگاه زوریخ همکاری خواهند کرد.

لازم به ذکر است که درویشی از اعضای فرهیخته هیات علمی دانشگاه زوریخ است که تا کنون پژوهش های کاربردی و قابل توجهی را در سطح اروپا به اجرا دارد.