فاکتورهای اصلی برای اخذ بورس از برترین دانشگاه های جهان :

فاکتورهای اصلی برای اخذ بورس از برترین دانشگاه های جهان :

✅معدل
✅مدرک زبان
✅ثبت اختراع
✅سن متقاضی
✅داشتن توصیه نامه
✅مکاتبه و ارتباط با اساتید
✅داشتن مقاله وطرح های تحقیقاتی
✅تحصیل در یکی از دانشگاه های معتبر دولتی کشور
✅شرکت در دوره ها ، کنفرانس ها ، همایش ها و کارگاه های آموزشی