پایان نامه

چگونه بدون دفاع از پایان نامه مدرک کارشناسی ارشد بگیریم؟

بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب جلسه ۸۶۶ مورخ ۹۴/۷/۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و ابلاغ آن به تمام دانشگاه های کشور( آزاد، دولتی و …) در تاریخ ۹۴/۸/۱۲ توسط وزارت علوم:

🔺ماده ۲۵ – چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل ۱۴ گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل ۱۴ بگذراند تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانش آموخته شود. نوع شیوه دانش آموختگی در دانشنامه قید می شود.
🔺این آیین نامه برای دانشجویان سال تحصیلی ۹۴-۹۵ و بعد آن قابل اجرا می باشد