راه‌اندازی نخستین سامانه جامع اولویت‌های پژوهشی کشور

سامانه جامع اولویت‌های پژوهشی کشور برای نخستین بار با هدف متناسب سازی پژوهش‌های دانشگاهی با نیازهای علمی کشور توسط متخصصان و پژوهشگران داخلی راه‌اندازی شد.
🔹این سامانه در آدرس اینترنتی www.olaviatha.ir به صورت رایگان قابل دسترسی برای همه دانشجویان و پژوهشگران کشور است.