فراخوان دریافت اطلاعات طرح‌‌های پژوهشی و رساله دکتری دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران در نظر دارد برای پوشش و تهیه اخبار موفقیت‌های علمی اساتید و دانشجویان دانشگاه، اطلاعات مربوط به پروژه‌های خاص را به صورت مستقیم دریافت نماید.

براین اساس اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان مقطع دکتری که آماده دفاع از رساله خود هستند و موضوع پژوهش خود را ویژه و قابل اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی می‌دانند، می‌توانند از طریق پیوندهای ذیل فرم اولیه خبر را تکمیل و ارسال نمایند.

                 فرم دریافت اطلاعات طرح پژوهشی اعضای هیأت علمی
                      فرم دریافت اطلاعات رساله دکتری دانشجویان