بورسیه فلوشیپ پسادکترا مرکز علوم اجتماعی برلین آلمان

اعلام بورسیه فلوشیپ #پسا_دکترا مرکز علوم اجتماعی برلین برای دانشجویان بین المللی در #آلمان

۳ فلوشیب به مدت حداکثر ۱۰ ماه اعطا می شود و متقاضیان می توانند در سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ از آن استفاده کنند.

💠موضوع : تحقیقات در زمینه سیاست های عمومی با تمرکز بر اصلاحات اقتصادی و دولتی

💠کشور مورد پذیرش: تمامی کشورها

💠ارزش بورسیه: مستمری ماهانه معادل ۲۴۰۰ یورو

💠مهلت درخواست: ۱ فوریه ۲۰۱۷ برابر با چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵