بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد HSE (دانشگاه ملی) روسیه

بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد HSE (دانشگاه ملی) #روسیه برای دانشجویان بین الملل

💠موضوع بورسیه: تاریخ کاربردی و بین‌رشته‌ای؛ روانشناسی اجتماعی؛ علوم و فناوری های شناختی؛ تحقیقاتی اجتماعی تطبیقی؛ اقتصاد مالی؛ ریاضیات؛ علوم سیاسی؛ اقتصاد؛ فلسفه؛ تئوری یادگیری آماری؛ مهندسی نرم افزار و …

💠کشور مورد پذیرش: تمام کشورها

💠ارزش بورسیه: پرداخت شهریه به میزان ۲۱۰_۳۷۰ هزار روبل

💠مهلت ثبت نام: ۱ می ۲۰۱۷ برابر با دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶