توسعه همکاری موسسه تبادلات آکادمیک آلمان با دانشگاه جامع علمی کاربردی

نشست مشترک معاون پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، این نشست با حضور فرنس اشتوتکل مدیر دفتر موسسه تبادلات آکامیک آلمان(DAAD)، دکتر امید بزرگ حداد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی و دکتر دلاور مشاور رئیس و سرپرست دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه برگزار شد.

فرنس اشتوتکل مدیر دفتر مؤسسه تبادلات آکامیک آلمان(DAAD) در تهران در این نشست به تشریح اهداف مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان در خصوص بین المللی سازی آموزش، کمک به تبادل استاد و دانشجو، توسعه همکاری های علمی و بین المللی و اعطا بورس، برگزاری کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی در راستای همکاری های علمی فی‌مابین دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور آلمان پرداخت و تمایل کشور خود را برای تقویت تبادلات علمی فی‌مابین اعلام کرد.

وی افزود: این مؤسسه ۶۰۰ بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی در سال ۲۰۱۷ اعطا می‌کند که بیشتر این بورس ها برای دانشگاه‌ها و رشته های مهارتی خواهد بود.

مدیر دفتر مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان در تهران گفت: این مؤسسه دارای ۷۰ شعبه در کشورهای مختلف است.

دکتر امید بزرگ حداد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی در این نشست پیشنهاد ایجاد دوره‌های مشترک تحصیلی، انجام تحقیقات مشترک، تبادل استاد، مدرسان و دانشجویان را مطرح کرد.

دکتر دلاور سرپرست دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز در این نشست پیشنهاد کرد که با توجه به برگزاری دو کارگاه آموزشی توسط موسسه تبادلات آکادمیک آلمان در دانشگاه تهران در طی حدود سه ماه اخیر، در خصوص ایجاد و برگزاری دوره های مشترک تحصیلی با مدرک دو گانه (Dual Degree) و مشارکت در طرح های پژوهشی اتحادیه اروپا در قالب طرح‌‌های ۲۰۲۰H اقدامات لازم انجام شود.

در پایان مقرر شد، نیازسنجی و توانمندی مؤسسات و مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص دوره‌ها، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی به صورت تک پودمان، کاردانی و کارشناسی برای همکاری با دانشگاه‌های علمی کاربردی و مراکز آموزش عالی مهارتی آلمان انجام شود و بر اساس نیازسنجی برگزاری دوره‌های مشترک و همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مهارتی آلمان برنامه‌ریزی شود.