کلید تشریحی سوالات زبان دکتری فنی مهندسی و علوم پایه ۱۳۹۶

کلید تشریحی سوالات زبان دکتری فنی مهندسی و علوم پایه ۱۳۹۶

سوالات گرامر

ارجاعات سوالات گرامر بر اساس جلد دوم زبان عمومی زیر ذره بین (ویرایش سوم- چاپ هشتم) است. در ویرایشهای قبلتر نیز نکات موجود هستند اما شماره صفحات بر اساس آخرین ویرایش است.

پاسخ سوال ۱

In his physics, ……………………………. concerned with the philosophical question ofthe nature of motion as one variety of change.

✔۱) Aristotle was primarily

۲) Aristotle who was primarily

۳) as Aristotle whose primary

۴)  that Aristotle was primarily

دقیقا این تست توی فایل صوتی که شب قبل از کنکور دکتری، در کانال تلگرام (telegram.me/generalenglish) گذاشتیم، تاکید شد.

نکته: جمله ای که فعل نداره، فعل می‌خواد!!

این جمله فعل نداره و فعل می‌خواد. با همین نکته ۳ گزینه که ضمیر موصولی هستند و فعل و نه فعل تنها، رد خواهند شد. نکته این تست عینا در بخش حرف خودمانی و مهم (صفحه ۱۴۷) کتاب زبان عمومی زیر ذره بین نوشته شده است. در تمام کلاسهای گرامر فشرده هم بر اون تاکید داشتم.

پاسخ سوال ۲

……………………………. earlier discussions of the possibility of Earth’s motion, the Polish astronomer Nicolaus Copernicus was the first to propound a comprehensive heliocentric theory.

✔۱) Although there had been

۲) Despite there were

۳) Nevertheless, it had been

۴) Even though they were

ساختار although صحیح است و پاسخ تست است. اما چرا سایر گزینه ها نادرست هستند.

بعد از despite، فعل نمیاد. این نکته در «توجه ۶۳» صفحه ۱۰۹ جلد دوم زبان عمومی زیر ذره بین عینا با مثال ذکر شده است. پس حضور weree پس از آن نادرست است.

بعد از nevertheless به درستی کاما قرار گرفته است. اما یادمان باشد، nevertheless در دسته قیود است و نمی‌تواند دو جمله را ربط دهد. برای ربط جمله بعد از آن (شروع شده با the Polish astronomer …) نیاز به ربط دهنده داریم و نه قیدی که دو جمله را ربط نمی‌دهد. توضیح دقیق آن را در کلاس و کتاب، بخش ۶-۳-۱-۲ قیود ربط‌دهنده (عطفی) (صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷) با مثال داده ایم. اینجا جمله ای پیش از جای خالی نیست که جواب صحیح بتواند گزینه ۳۳ باشد.

همچنین even though معادل although است اما حضور they پس از آن نادرست است. مرجع ضمیر they مشخص نیست و نمی‌توان از ضمیر بی مرجع استفاده کرد. نکته کارکرد there be رو به معنای وجود داشتن در «توجه ۵۹» صفحه ۱۰۰ جلد دوم زبان عمومی زیر ذره بین مشاهده کنید.

پاسخ سوال ۳

Not until optical instruments were sufficiently developed to reveal cells, …………….. possible to formulate a general hypothesis that satisfactorily explained how plants and animals are organized.

۱) it was

✔۲) was it

۳) that was it

۴) that it was

اینجا دو گزینه that دار سریع حذف می‌شن! چون that با کاما مشکل داره و کنار هم نمیان.

می مونه دو گزینه! شروع جمله با not until هست و وارونگی می‌خوایم! قید منفی کننده ای که می‌تونه سبب وارونگی بشه. اما وارونگیش فرق داره چون تو جمله دوم اتفاق میفته!! این نکته رو نمی دونستید؟؟؟؟ عین جمله جلد دوم زبان عمومی زیر ذره بین رو براتون میاریم بدون یه «واو» تغییر:

اگه دقت کرده باشین، وارونگی همیشه تو جمله اولی نیست و مثه not until ممکنه تو جمله دومی اتفاق بیفته!

دقیقا تست از همین نکته کتاب هست که برای این لغت نوشتیم!!! آدرس دقیقش: ۶-۴-۳-۲ وارونگی پس از قیود منفی یا محدود کننده (صفحه ۱۴۱)

این تست خیلی خوبی بود و واقعا به من چسبید! امیدوارم به شما هم چسبیده باشه.

پاسخ سوال ۴

Toward the end of the 18th century …………….. on physiology became pronounced through Antoine Lavoisier’s brilliant analysis of respiration as a form of combustion.

۱) it was the influence of chemistry

۲) that it was the influence of chemistry

۳) the influence of chemistry which

✔۴) the influence of chemistry

پاسخ این تست بسیار ساده است! جمله ما فعل (became) دارد، پس دیگر نیازی به فعل ندارد! (رد گزینه ۱) تو فایل صوتی شب قبل از آزمون هم روش تاکید کردیم! از بخش حرف خودمانی صفحه ۱۴۷ کتاب زبان عمومی زیر ذره بین

حضور that و it در کنار یکدیگر حشو است. (رد گزینه ۲) نکته جایی برای پیرمردها نیست صفحه ۱۴۶ همان بخش خودمانی!

جمله چون فعل داره و بالانس هست، نه میشه بشه «فعل» اضافه کرد و نه میشه «ضمیر موصولی بدون فعل». (رد گزینه ۳). بر اساس همان نکته صفحه ۱۴۷

سوال بسیار روتینی بود! بد نبود البته اگه بعد از century کاما می‌ذاشت تا جمله بی‌نقص می‌شد گرچه در پاسخ هیچ تاثیری ندارد.

پاسخ سوال ۵

Many rocks have a more complex mineralogy, and in some the mineral particles ……………..  they can be identified only through specialized techniques.

✔۱) are so minute that

۲) which are those so minute that

۳) are too minute that

۴) which are too minute

به فعل های جمله نگاه می‌اندازیم (have و can be identified)

ربط‌دهنده ها را نیز بررسی می‌کنیم (and)

جمله با حضور دو فعل و یک ربط دهنده بالانس است. پس به جمله نمی تواند فعلی اضافه شود مگر آنکه ربط دهنده داشتیم و نمی تواند ربط دهنده اضافه شود، مگر آنکه فعل داشته باشد.

گزینه ۲ با این استدلال رد می‌شود چرا که دو ربط دهنده و یک فعل دارد و بالانس نیست.

گزینه ۳ دارای ترکیب نادرست too … that است که عینا در ارشد صبح جمعه ۹۵ هم تست مشابه داستیم که در کلاس حل می کردیم و در جلد ۲ هست و رد میشود. (تست ۱۹ جزوه کلاسی)

گزینه ۴ به ترکیب غلط  too minute they can می رسد که حضور صفت پیش از ضمیر بی معنی است و نبود ربط دهنده برای اتصال دو جمله کاملا مشهود است.

این شما و انتخاب گزینه ۱٫ برای توضیح بیشتر در مورد ترکیب so … that به «توجه ۳۳» در صفحه ۸۱ جلد ۲ زبان عمومی زیر ذره بین مراجعه کنید.

پاسخ سوال ۶

The major plasma protein is serum albumin, a relatively small molecule, ……………………………. is to retain water in the bloodstream by its osmotic effect.

۱) its principal function which

۲) that it principal function

✔۳) the principal function of which

۴) whose its principal function

دقیقا مشابه آزمون رایگانی بود که برای داوطلبان دکتری، یک هفته پیش از کنکور در همین سایت برگزار کردیم! نگاهی دوباره به سوال ۷ اون آزمون خالی از لطف نیست:

Itch comes as a side-effect of opioid painkillers, ……………… has rocketed in recent years.

۱) the use of it            ✔ ۲) the use of which

۳) its usage              ۴) which its usage

در اون تست خیلی دقیق این سبک سوال رو که جدید هم هست پیش بینی کردیم و توضیح مبسوط دادیم. برای رد گزینه ها دقت کنید گزینه ۱ به دلیل عدم حضور ربط دهنده پس از جای خالی رد است. مشابه گزینه ۳ تست طراحی شده توسط ما.

گزینه ۲ به دلیل مشکل that و کاما رد است. (صفحه ۱۴۷ کتاب زبان زیر ذره بین و نکته ای که در کانال تلگرام مکرر ذکر کردیم (حتی فایل صوتی روز قبل از آزمون))

در گزینه ۳ هم حشو حضور whose ملکی و its ملکی مشهود است. (نکته جایی برای پیرمردها نیست مبحث حرف خودمانی صفحه ۱۴۶)


پاسخ سوال ۱۳۷

گزینه ۳ صحیح است (این گزینه با حذف ضمیر موصولی روبرو بوده است. صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۴ جلد ۲)

رد گزینه ۱، کمبود ربط دهنده و بالانس نبودن جمله (صفحه ۱۴۷ جلد ۲)

رد گزینه ۲ حشو which و it (نکته جایی برای پیرمردها نیست جلد ۲ زبان عمومی زیر ذره بین صفحه ۱۴۷ بحث خودمانی)

رد گزینه ۴ عدم حضور فعل پس از whose در ادامه جمله.  (صفحه ۱۱۹ جلد ۲، مبحث ۶-۳-۴-۳ whose-clause)


پاسخ سوال ۱۳۸

گزینه ۳ صحیح است (نکته عدم فعل که در فایل صوتی شب آزمون تاکید کردم، باز هم رجوع به بحث خودمانی صفحه ۱۴۸ جلد ۲ زبان زیر ذره بین)

رد گزینه ۱ اشکال زمانی و حشو ضمیر (رجوع به کارکرد زمان کامل مبحث ۳-۲-۳ صفحه ۴۷ تا ۵۰ از جلد دوم زبان زیر ذره بین)

رد گزینه ۲ و ۴: جمله ای که فعل نداره فعل می‌خواد (نکته ای که باعث انتخاب گزینه ۳ هم شد؛ همان صفحه و یا رجوع به فایل صوتی شب آزمون دکتری کانال تلگرام telegram.me/generalenglish)


سوالات واژگان

ارجاعات سوالات واژگان بر اساس جلد اول زبان عمومی زیر ذره بین (ویرایش پنجم- چاپ یازدهم) است. در ویرایشهای قبلتر نیز این لغات موجود هستند اما شماره صفحات بر اساس آخرین ویرایش است.

پاسخ سوال ۱۳۹ 

۱) apex درس ۷۱ صفحه ۲۷۰

۲) relic  درس ۶۸ صفحه ۲۶۱

۳) omen  درس ۸۶ صفحه ۳۱۹

✔۴) quest  درس ۹۴ صفحه ۳۴۸

پاسخ سوال ۱۴۰

✔۱) conceal  درس ۶۱ صفحه ۲۳۵

۲) convert  درس ۶ صفحه ۵۶

۳) concoct  صفحه ۳۷۴ در مثال لغت ridiculous عینا ترجمه شده است:

concoct مثال و ترجمه لغت

۴) consecrate  لغت دشواری است. گزینه رد است اما به عنوان مترادف اول hallow در صفحه ۳۷۷ جلد ۱ ذکر شده است.

پاسخ سوال ۱۴۱

۱) intrinsic درس ۲۶ صفحه ۱۲۱

✔۲) transient درس ۸ صفحه ۶۳

۳) arbitrary درس ۲۷ صفحه ۱۲۵

۴) precarious  درس ۸۶ صفحه ۳۲۰

پاسخ سوال ۱۴۲

۱) unanimous درس ۴۱ صفحه ۱۷۰

۲) voluminous به صورت اسم volume در درس ۲۷ صفحه ۱۲۶

۳) homogeneous درس ۴۷ صفحه ۱۸۸

✔ ۴) contemptuous درس ۱۱۰ صفحه ۳۹۷

پاسخ سوال ۱۴۳

۱) subsequently درس ۶۸ صفحه ۲۵۹

۲) substantially درس ۵۰ صفحه ۲۰۰

✔ ۳) inadvertently درس ۵ صفحه ۵۵

۴) chronologically (دارای تسلسل زمانی، با ترتیب زمانی) لغت خوبی است. این لغت رو در تک آزمون رایگان پارسال سایت، ویژه کنکور دکتری داده بودیم: (گرچه جواب نیست و دونستنش لطمه ای به پاسخ به این سوال نمی‌زنه)

پاسخ سوال ۱۴۴

✔۱) conservation درس ۱۸ صفحه ۹۷

۲) compilation درس ۱۳ صفحه ۷۹

۳) congregation صفحه ۳۱۱ جلد سوم (این لغت تکراری کنکور دکتری پارسال است، تست ۱۶ در کتاب مرجع تست واژگان، زبان زیر ذره بین) یا جلد ۱ صفحه ۴۰۳ با تاکید مجدد بر حذف آن در بخش تکنیک پاسخ به سوالات واژگان

۴) commemoration درس ۱۰۲ صفحه ۳۷۱

پاسخ سوال ۱۴۵

۱) humiliate روز ۱۰۱ صفحه ۳۶۹

۲) captivate روز ۹۴ صفحه ۳۴۷

✔۳) exacerbate روز ۸۹ صفحه ۳۳۱

۴) eradicate روز ۵۲ صفحه ۲۰۸

پاسخ سوال ۱۴۶

گزینه ۲ صحیح است

۱) resemblance روز ۴۷ صفحه ۱۸۷

✔۲) maintenance روز ۱۸ صفحه ۹۴

۳) exuberance باز هم از شانس شما، تکراری لغت دکتری سال ۹۴، رجوع کنید صفحه ۳۱۱ جلد سوم، مرجع تست واژگان

۴) forbearance بردباری، شکیبایی، لغت سخت و کم کاربردی است. (به عنوان گزینه رد و گمراه کننده صرفا داده شده است)

پاسخ سوال ۱۴۷

۱) compliment  روز ۱۵ صفحه ۸۴

✔۲) commitment  روز ۲۲ صفحه ۱۰۹

۳) amendment  روز ۶ صفحه ۵۶

۴) testament شاهد، گواه؛ لغت کم کاربردی است. مترادف testimony است که در صفحه ۲۱۲ آورده ایم اما به عنوان گزینه رد داده شده است.

پاسخ سوال ۱۴۸

✔۱) vivacity سرزندگی، شادابی.

در تمام کلاسها و البته کتاب جلد ۱ زبان عمومی زیر ذره بین بر ریشه viv (صفحه ۲۶) به معنای زندگی یا حیات، تاکید شده است. این لغت مترادف vivacious است که در همانجا دقیقا ذکر شده است. از این ریشه داریم: survive جان سالم بدر بردن؛ revival حیات دوباره بخشیدن، احیا؛ vital حیاتی و ضروری …

۲) diversity روز ۵۸ صفحه ۲۲۳

۳) immunity روز ۱۸ صفحه ۹۶

۴) prosperity روز ۱۲ صفحه ۷۷

پاسخ سوال ۱۴۹

۱) legitimate  روز ۲۳ صفحه ۱۱۲

۲) prevalent  روز ۷۲ صفحه ۲۷۵

۳) dominant روز ۵۰ صفحه ۱۹۹

✔۴) mundane روز ۶۰ صفحه ۲۳۱

پاسخ سوال ۱۵۰

✔۱) compatible روز ۷ صفحه ۶۰

۲) plausible روز ۳ صفحه ۴۹

۳) eligible روز ۹۵ صفحه ۳۵۱ (از لغات جدید و پیش‌بینی های کتاب زبان عمومی زیر ذره بین)

۴) ostensible ظاهری، سطحی (لغت سختی است گرچه در تک آزمون رایگان دکتری سال ۹۴ در همین سایت باز هم این لغت را پیش بینی کرده بودیم)


سوالات درک مطلب

سوالات درک مطلب دکتری 96 فنی مهندسی

پاسخ سوال ۱۵۱

پاسخ سوال ۱۵۲

پاسخ سوال ۱۵۳

پاسخ سوال ۱۵۴

پاسخ سوال ۱۵۵

سوالات درک مطلب دکتری 96 فنی مهندسی

پاسخ سوال ۱۵۶

پاسخ سوال ۱۵۷

گزینه ۴ صحیح است (این دو لغت نه تنها در روز ۳۹ و صفحه ۱۶۱ جلد ۱ زبان عمومی زیر ذره بین، مترادف اول یکدیگر هستند، بلکه به دلیل چینش صحیح دایره‎وار واژگان در این کتاب این دو لغت در کنار هم آمده اند)

دو لغت exhibit و display در کتاب زبان زیر ذره بین

دو لغت exhibit و display در کتاب زبان زیر ذره بین

پاسخ سوال ۱۵۸

پاسخ سوال ۱۵۹

پاسخ سوال ۱۶۰