انتشار اطلاعیه پذیرش استعداد درخشان دکتری ۹۶ دانشگاه الزهرا

دانشگاه الزهرادرنظر دارد از میان ممتازین مقطع کارشناسی ارشد دوره روزانه و شبانه دانشگاه‌‌ها، برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشجوی دکتری بدون آزمون پذیرش نماید.

تقاضیان باید تا ۱۰ اردیبهشت ماه مدارک خود را به دفتر استعدادهای درخشان این دانشگاه ارسال کنند.

این دانشگاه در رشته های آموزش زبان انگلیسی، پژوهش هنر، الهیات و معارف اسلامی، زیست فناوری میکروبی، شیمی، روانشناسی تربیتی، ریاضی و فیزیک دانشجو استعداد درخشان دکتری پذیرش می کند.

فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۶