پذیرش ارشد و دکتری استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه یزد

پذیرش ارشد و دکتری استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه یزد

دانشگاه یزد برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ از میان متقاضیان این دانشگاه در ۱۰۴ رشته و از میان متقاضیان سایر دانشگاه‌ها در ۵۳ رشته اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون می‌نماید.

دانشگاه یزد از بین دانش‌آموختگان ممتاز واجد شرایط، از طریق بررسی سوابق، مصاحبه و بدون شرکت در آزمون در رشته‌های اعلام‌شده، برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجو می‌پذیرد.  فراخوان پذیرش بدون آزمون دانش‌آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد در دوره دکتری

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی سایر دانشگاه‌ها در مقطع ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه یزد در نظر دارد با استناد به آیین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اقدام به پذیرش دانشجو (بدون آزمون) در مقطع کارشناسی ارشد از بین دانشجویان ممتاز سایر دانشگاه‌ها نماید.
شرایط پذیرش متقاضیان بدون آزمون راهنمای ثبت نام متقاضیان بدون آزمون

راهنمای ثبت نام متقاضیان بدون آزمون

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه یزد در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه یزد در نظر دارد با استناد به آیین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اقدام به پذیرش دانشجو (بدون آزمون) در مقطع کارشناسی ارشد از بین دانشجویان ممتاز دانشگاه یزد نماید.

شرایط پذیرش متقاضیان بدون آزمون راهنمای ثبت نام متقاضیان بدون آزمون

راهنمای ثبت نام متقاضیان بدون آزمون