هیات علمی دانشگاه‌ها

 

هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نحوه عضویت در هیات اجرایی جذب و کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه ها را اعلام کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۸۶ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
در این جلسه اعلام شد؛ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می توانند برای عضویت در هیات اجرایی جذب یا کارگروه بررسی صلاحیت عمومی خود از اعضای هیات‌ها و کارگروه دانشگاه‌های دیگر با تصویب هیات اجرایی جذب آن دانشگاه استفاده کنند.
در ادامه جلسه، نماینده فنی مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارش پیشرفت سامانه جذب نور رضوی را ارائه کرد.
در انتهای جلسه روند ارتباط سامانه جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفت.