رتبه و درصد ارشد طراحی شهری سراسری 1390

رتبه و درصد ارشد طراحی شهری سراسری 1390

زبان عمومی و تخصصی:27.78
مباحث عمومی شهرسازی ایران:36.67
مبانی نظری معماری:31.11
تاریخ معماری و شهرسازی:28.89
تحلیل فضاهای معماری و شهرسازی:47.78

رتبه 194

زبان عمومی و تخصصی:20.00
مباحث عمومی شهرسازی ایران:32.22
مبانی نظری معماری:24.44
تاریخ معماری و شهرسازی:33.33
تحلیل فضاهای معماری و شهرسازی:41.11

رتبه328

زبان عمومی و تخصصی:14.44
مباحث عمومی شهرسازی ایران:58.89
مبانی نظری معماری:56.67
تاریخ معماری و شهرسازی:43.33
تحلیل فضاهای معماری و شهرسازی:56.67

رتبه 18

زبان عمومي وتخصصي: 37.78

 مباحث عمومي شهرسازي ايران: 35.56
 مباني نظري معماري: 50.00
 تاريخ معماري وشهرسازي : 41.11
 تحليل فضاهاي معماري وشهري: 38.89

 رتبه 92

منبع: ایران شهرساز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما