بورسیه ارشد و دکتری در رشته های برق، الکترونیک و مهندسی کامپیوتر در کره جنوبی

بورسیه ارشد و دکتری در رشته های برق، الکترونیک و مهندسی کامپیوتر در کره جنوبی

بورسیه تحصیلی به شرح زیر برای ادامه تحصیل ارشد و دکتری در رشته وایرلس و سیستم های نت ورک (Wireless and Emerging Networks System (WENS)) برای دانشجویان دارای لیسانس مهندسی برق، الکترونیک و مهندسی کامپیوتر و دیگر رشته های مرتبط در کره جنوبی در انستیتو تکنولوژی کومو (Kumoh National Institute of Technology)
۱- پرداخت کل شهریه تا زمان فراغت تحصیل
۲- تقبل بیمه و هزینه های جانبی حین تحصیل
۳- حقوق ماهیانه (بسته به سابقه حرفه ای متقاضیان پذیرفته شده)
شرایط خاص:
مقاضیان با عقبه حرفه ای در زمینه های زیر در اولویت اند:
۱- Computer network, wired/wireless communications, and embedded system or
۲- Signal processing, image processing, and programing such as MATLAB, C/C++/C#, etc or
۳- Augmented reality/virtual reality with pratical knowlegde on OOP such as C++/C#, unity, and linux

http://eng.kumoh.ac.kr