رئیس دانشگاه پیام نور گفت: این دانشگاه به علت نامناسب بودن وضعیت مالی همه دانشجویانی که در نقاط محروم تحصیل می کنند نمی تواند میزان شهریه خود را افزایش دهد.

به گزارش شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور، علی اصغر رستمی ابوسعیدی در نشست با خیرین دانشگاه ساز در استان هرمزگان افزود: مسائل مالی مهمترین مشکل اساسی این دانشگاه بوده و نمی توان آنرا با شهریه دانشجویان حل کرد.
رئیس دانشگاه پیام نور کشور ادامه داد: این دانشگاه دارای ۷۰۰ هزار دانشجو در مناطق محروم است که از نظر مالی شرایط مناسبی ندارند.
وی اضافه کرد: دانشگاه های سایر کشور ها برای رفع مشکل های مالی ۷۰ درصد بودجه خود را با استفاده از کمک های خیران تامین می کنند.
به گفته رستمی ابوسعیدی، خیران افزون بر۸۰ میلیارد ریال به دانشگاه پیام نور کمک کردند ، افزون بر۳ میلیون مترمکعب زمین به دانشگاه پیام نور اهدا کردند و پرداخت هزینه های تامین جهیزیه و کمک به ازدواج دانشجویی را نیز تقبل کردند.
رئیس دانشگاه پیام نور کشور بیان داشت: هرمزگان پس از استان فارس دومین استان از لحاظ جذب کمک های خیران و مردمی بوده که این نشانه اهتمام مردم این استان به ارتقای سطح علمی منطقه خود است.
رستمی ابوسعیدی ابراز داشت: تعداد ۱۵ رشته تحصیلات تکمیلی به استان هرمزگان اختصاص می یابد که جزییات آن اعلام خواهد شد.