دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشجو کارشناسی ارشد بدون آزمون پذیرش می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه تربیت مدرس از طریق سهمیه استعداد درخشان در ۱۷۳ رشته دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون برای سال تحصیلی آینده پذیرش می کند.

متقاضیان پذیرش در این دوره باید مدارک ثبت نامی خود را تا پایان روز یکشنبه ۲۲ فروردین ماه سال ۹۶ از طریق سامانه جامع دانشاهی گلستان به دانشگاه تربیت مدرس ارسال کنند.

نتیجه بررسی اولیه درخواست متقاضیان در نیمه اول خردادماه سال ۹۶ از طریق سامانه جامع دانشگاهی دانشگاه (گلستان) اعلام می شود.

نتیجه نهایی بررسی پذیرفته شدگان نیز حداکثر تا پایان تیرماه سال ۹۶ از طریق وبگاه دانشگاه به نشانی www.modares.ac.ir یا سامانه جامع دانشگاهی دانشگاه (گلستان) اعلام می شود.