سه رشته کارشناسی ارشد و دکتری جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت : این رشته ها با موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی ایجاد شده اند.

غلامحسین خواجه افزود : این رشته ها شامل دو رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات در مقطع کارشناس ارشد، رشته علوم قرآن و حدیث در مقطع دکتری و رشته بهداشت و بیماری‌های آبزیان در مقطع دکتری تخصصی(دستیاری) جایگزین بهداشت آبزیان است.

وی اظهارداشت : پذیرش دانشجو در این دوره ها منوط به تأمین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارات مالی است .