زمینه علمی: بدون محدودیت

سطح تحصیلی پژوهانه: فوق دکترا، دانشجویان دکترا

اهداکننده پژوهانه: بنیاد Volkswagen

محل تحصیل قابل قبول برای اخذ پژوهانه: آلمان

کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش پژوهانه:

– دریافت حقوق معادل دریافتی گروه محققین جوان

مدت زمان پوشش پژوهانه: تا ۵ سال

نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»

آخرین مهلت درخواست:

– ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷ (۲۰ مهر ۱۳۹۶)

«اطلاعات بیشتر»