بورس تحصیلی «دانشگاه Worcester» – انگلستان

زمینه علمی: مطالعات فرهنگی و رسانه

اهداکننده بورس: دانشگاه Worcester

محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس: انگلیس

کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:

– حقوق سالیانه: ۱۳,۸۶۳ پوند انگلیس

 مدت زمان پوشش بورس: ۳ سال

نحوه درخواست: از طریق «ایمیل»

آخرین مهلت درخواست:

– ۷ می ۲۰۱۷ (۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶)

«اطلاعات بیشتر»