بورس تحصیلی «دانشگاه Kingston» انگلستان

زمینه علمی: تمام زمینه های علمی ارائه شده توسط دانشگاه

سطح تحصیلی بورس: فوق لیسانس

اهداکننده بورس: دانشگاه Kingston

محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورس: انگلستان

کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:

– کمک هزینه سالانه: ۴۰۰۰ پوند انگلیس

نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»

آخرین مهلت درخواست:

– ۳۱ می ۲۰۱۷ (۱۰ خرداد ۱۳۹۶)

«اطلاعات بیشتر»