پژوهانه «Marie Sklodowska-Curie» – ایسلند

زمینه علمی: پایداری محیط زیست، امنیت انسانی، دوره های گذر اجتماعی

سطح تحصیلی: فوق دکترا

اهداکننده پژوهانه: دانشگاه سازمان ملل متحد

محل تحصیل قابل قبول برای اخذ پژوهانه: ایسلند

کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش پژوهانه:

– کمک هزینه های زندگی و اقامت

– کمک هزینه توسعه شغلی

– حمایت پژوهشی

نحوه درخواست: از طریق «ایمیل»

آخرین مهلت درخواست:

– ۱ می ۲۰۱۷ (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶)

«اطلاعات بیشتر»