جذب عضو هیأت علمی دارای سوابق علمی برجسته و درخشان در دانشگاه تهران

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران، براساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه و به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دارندگان سوابق تحصیلی و علمی برجسته و درخشان در کادر هیأت علمی دانشگاه پذیرفته می‌شوند.

آیین نامه اجرایی جذب هیأت علمی دارندگان سوابق تحصیلی و علمی برجسته و درخشان علمی به شرح ذیل است:

این آیین نامه به منظور عملیاتی کردن مصوبه ۹/۱۲/۹۴ هیأت امنای دانشگاه تهران تدوین شده که در آن آمده است: «هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه به دانشگاه اجازه می‌دهد تدابیری برای جذب افرادی که دارای سوابق تحصیلی و علمی برجسته و درخشان هستند در کادر هیأت علمی خود بیندیشد تا این افراد از شروع استخدام از حقوق و امتیازاتی متفاوت نسبت به سایرین تا سقف معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای مصوب شروع استخدام برخوردار شوند».

ماده ۱. معیارها و شاخص‌ها

۱-۱. دانشگاه محل تحصیل: محل تحصیل متقاضی جذب در مقاطع مختلف دردانشگاه‌های‌سطح یک (بر اساس مصوبات وزارت علوم تحقیقات و فناوری) و یا در محدوده ۱۰۰ دانشگاه برتر بین‌المللی در نظام رتبه‌بندی در رشته مورد نظر بر اساس تشخیص کمیته منتخب (موضوع بند ب این آیین نامه)؛

۲-۱. سابقه آموزشی درخشان و احراز رتبه ممتاز در دانشگاه محل تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی؛

۳-۱. چاپ مقالات در مجلات برتر از مجموعه مجلات نمایه شده در (WOS) ؛

۴-۱. دارا بودن ارجاعات متعدد در نشریات معتبر بین المللی؛

۵-۱. ثبت اختراع در مراجع معتبر بین‌المللی US Patent) Euroupean Patent, Japan Patent, )؛

۶-۱. کسب جوایز معتبر بین‌المللی؛

۷-۱. اجرای طرح‌های پژوهشی ملی یا بین‌المللی؛

۸-۱. تألیف یا تصنیف کتب تخصصی مرتبط با حوزه تخصصی متقاضی جذب که به وسیله ناشران معتبر دانشگاهی داخلی یا بین‌المللی چاپ شده باشد؛

۹-۱. تدریس در دانشگاه‌های معتبر.

تبصره ۱: دانش‌آموختگان داخل که حداقل یک دوره فرصت مطالعاتی شش ماهه یا بیشتر در دانشگاه‌های معتبر خارجی گذرانده باشند.

تبصره ۲: امتیاز اصلی مقاله به فرد متقاضی جذب به عنوان نویسنده اول و یا نویسنده مسئول (بر اساس آیین‌ نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی) تعلق داشته باشد.

تبصره ۳: امتیازات بر اساس شاخص‌های فرم امتیازات پیوست محاسبه خواهد شد و کسب حداقل امتیاز الزامی است.

ماده ۲. کمیته منتخب

۱-۲. ترکیب اعضا

کمیته منتخب از معاون آموزشی و معاون پژوهشی دانشگاه و سه تن از اعضای هیأت علمی با مرتبه استادی و دارای اعتبار بین‌المللی و تجربه لازم که به پیشنهاد معاون آموزشی و حکم رئیس دانشگاه منصوب می‌شوند. کمیته بر حسب مورد می‌تواند برای مشاوره از اعضای متخصص دعوت به همکاری کند.

۲- ۲. وظایف کمیته منتخب؛

۱-۲-۲. بررسی مدارک و مستندات متقاضی جذب بر اساس فرم امتیازات تکمیل شده به وسیله دانشکده‌های مستقل / پردیس‌ها و انطباق آن با محتویات پرونده؛

۲-۲-۲. رد یا تایید احراز شرایط متقاضی بر اساس امتیازات کسب شده در فرم امتیازات.

تبصره: کمیته در صورت احراز شرایط متقاضی، درصد افزایش حقوق را تعیین و به هیأت رئیسه دانشگاه پیشنهاد می‌دهد.

۳-۲. روند اجرایی

۱-۳-۲. پرونده متقاضیان جذب هیأت علمی برجسته پس از تأیید هیأت جذب با تأیید رئیس دانشگاه به کمیته منتخب ارجاع می‌شود و پس از تأیید نهایی کمیته برای صدور حکم به هیأت رئیسه دانشگاه ارسال می‌شود.

۲-۳-۲. درصد افزایش حقوق و مزایا بر اساس میزان امتیازات کسب شده از مجموع شاخص‌های فرم امتیازات به شرح ذیل تعیین می‌شود:

فرم امتیازات جذب هیأت علمی دارندگان سوابق تحصیلی و علمی برجسته و درخشان

مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *