آزمون های ارزشیابی دانش آموختگان در رشته های مختلف گروه پزشکی به همراه آزمون های کاردانی به کارشناسی و کاردانی علمی کاربردی از جمله آزمون های مردادماه ۹۶ است.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های مختلفی در سال ۹۶ برگزار می شود و هر یک از ماه های سال به ترتیب زمان اعلام نتایج و برگزاری برخی از آزمون هاست.

آزمون های ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور، جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور، آزمون ملی دندانپزشکی، آزمون بهداشت کاران دهان و دندان، آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور همگی در روز ۵ مردادماه برگزار می شود.

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی نیز در روز ۱۹ مرداد برگزار خواهد شد.

آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۹۶ نیز در روز جمعه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۶ برگزار می شود. ثبت نام در این آزمون در روزهای ۷ تا ۱۳ خرداد ۹۶ انجام می گیرد.

همچنین آزمون کاردانی فنی و حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی هم پس از انجام ثبت نام در روزهای ۲۴ تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۶ در روز جمعه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

منبع