پذیرش طلاب بدون آزمون ورودی در حوزه تهران

حوزه علمیه استان تهران از میان واجدین شرایط، بدون برگزاری آزمون ورودی طلبه جذب می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان پذیرش بدون آزمون در حوزه علمیه استان تهران باید مدارک ثبت نام خود را در روزهای ۲ تا ۷ اردیبهشت ماه به مدرسه اولویت خود برای ادامه تحصیل ارائه کنند.

داوطلبان پس از ارائه مدارک ثبت نامی خود نوبت مصاحبه حضوری دریافت می کنند.

پذیرش در این دوره از طریق معدل سه سال آخر تحصیل کلاسیک (به جای آزمون ورودی) انجام می شود.

برای پذیرش در این دوره باید میانگین معدل سه سال آخر داوطلبان سیکل و مقطع اول متوسطه حداقل ۱۵، میانگین معدل سه سال آخر داوطلبان دیپلم انسانی حداقل ۱۴، میانگین معدل سه سال آخر داوطلبان دیپلم تجربی، ریاضی، کاردانش و هنرستان حداقل ۱۳ و میانگین معدل سه ترم آخر مقاطع کاردانی، ‌کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حداقل ۱۲ باشد.