فهرست نشریات معتبر بین المللی توصیه شده برای چاپ مقاله

فهرست نشریات معتبر بین المللی توصیه شده برای چاپ مقاله

نشریات بین المللی دارای اعتبار هرسال از سوی پایگاه های علم سنجی رتبه بندی شده و به دسته های چهارگانه (Quartile) تقسیم می شوند که به صورت Q۱ تا ۴ نشان داده می شود. از آنجا که نشریات معتبر بین المللی در ایران معمولا از طریق دو نمایه ی اسکوپوس و تامسون- رویترز معتبر دانسته می شوند، معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان اقدام به تدوین فهرستی به تفکیک رشته های مختلف به منظور تسهیل یافتن نشریات معتبر نموده است. در این فهرست موضوعی، نشریات به ترتیب اعتبار و تفکیک وجود یا عدم وجود در پایگاه تامسون- رویترز دیده می شوند. عناوینی که با رنگ قرمز مشخص شده اند آن نشریاتی هستند که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده اند، اما در فهرست های تامسون- رویترز وجود ندارند.
مدیریت امور پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان توصیه می کند پیش از انتخاب نشریات حتما این فهرست ها با فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم (موجود در صفحه مدیریت امور پژوهشی) تطبیق داده شود.
جهت اطلاع از فهرست نشریات مرتبط با رشتههای باستانشناسی، معماری، مرمت، ارتباط تصویری، موزه داری، شهرسازی و مطالعات شهری، گردشگری و هنرهای تجسمی اینجا را ببینید.