پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف برای نیسمال اول ۹۷-۹۶، از میان دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور، تعداد محدودی دانشجو را در برخی از رشته های دکتری بدون آزمون پذیرش می کند.

پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش روز شنبه ایرنا، دانشگاه صنعتی شریف جهت حمایت از استعدادهای درخشان و در چارچوب ضوابط وزارت علوم، از میان دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور، تعداد محدودی دانشجو در مقطع دکتری برای شروع به تحصیل در نیمسال اول ۹۷-۹۶ به صورت بدون آزمون در برخی از رشته های پذیرش می کند.
تمام رشته های تحصیلی دوره دکتری در دانشگاه صنعتی شریف فاقد گرایش است. متقاضیان می توانند مدارک خود را به همراه فرم درخواست ورود بدون آزمون به دوره دکتری تکمیل شده تا ۶ اردیبهشت ۹۶ به اداره استعدادهای درخشان دانشگاه ارایه کنند

 آگهی پذیرش

فرم درخواست