اعلام اسامی دانشجویان مشمول تسهیلات نظام وظیفه دانشگاه تهران

اعلام اسامی دانشجویان مشمول تسهیلات نظام وظیفه دانشگاه تهران

اسامی دانشجویان مشمول استفاده از تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه تهران اعلام شد.
معاونت آموزشی دانشگاه تهران از سوی بنیاد ملی نخبگان اسامی دانشجویان مشمول استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی این دانشگاه را اعلام کرد.
آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی از ابتدای سال ۹۴ توسط بنیاد ملی نخبگان اجرایی شده است که براساس آن تسهیلات متنوعی از جمله بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی به دانش آموختگان برتر اعطام می شود.
این تسهیلات به دانش آموختگان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سه شاخه دانشگاهی، فناور و غیر مقیم اعطا خواهد شد.

اسامی دانشجویان مشمول استفاده از تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان