پذیرش ارشد و دکتری بدون آزمون دانشگاه تبریز

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷- ۱۳۹۶ در دانشگاه فردوسی مشهد

به اطلاع متقاضیان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷-۱۳۹۶ ( استعدادهای درخشان) می رساند:

سامانه پذیرش بدون آزمون برای ثبت نام و ویرایش در تاریخهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه ۹۶ فعال خواهد شد. متقاضیانی که موفق به ثبت نام نشدهاند؛ میتوانند در تاریخهای ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

شرایط پذیرش بدون آزمون
¾ واحدهای درسی تا پایان نیمسال ششم و یا حد اقل ۱۱۵ واحد تا پایان نیمسال هفتم را گذارنده باشد و جزو ده درصد برتر هم ورودی‎های خود باشد.

مدارک لازم برای ثبت نام در سامانه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

  • اسکن عکس
  • اسکن کارت ملی
  • اسکن ریز نمرات تا پایان  نیمسال ۷
  • اسکن فرم گواهی رتبه تایید شده توسط آموزش دانشگاه محل تحصیل
  • مبلغ ۶۰ هزار تومان قابل پرداخت از درگاه پرداخت الکترونیکی موجود در سامانه ثبت نام
  • اطلاع از پست الکترونیک دو تن از اساتیدی که با ایشان دروسی را گذرانده باشند جهت درج در سامانه ثبت نام ( توجه کنید که پست الکترونیک اساتید می‎بایست پست الکترونیک دانشگاهی با پسوند ac.ir باشد.)

توجه
۱- تکمیل و تایید فرم گواهی رتبه برای دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد توسط آموزش دانشکده انجام گردد.
۲- متقاضیانی که در شش نیمسال فارغ التحصیل می‎شوند؛ گواهی رتبه و ریز نمرات تا پایان نیمسال پنجم را ارسال نمایند. این گروه از متقاضیان ضرورت دارد پس از اتمام تحصیل در شهریور ماه دوباره گواهی رتبه در پایان تحصیل را ارائه نمایند. نتایج پذیرش یا عدم پذیرش این گروه از متقاضیان نیمه شهریور ماه اعلام خواهد شد.

دریافت فرم گواهی رتبه

دریافت رشته‎های کارشناسی ارشد بر ای سال تحصیلی ۹۶