پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری تخصصی (PHD) در دانشگاه ایوان کی

دانشگاه ایوان کی ؛ بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی شرق تهران و یکی از ۷ دانشگاه برتر غیرانتفاعی کشور؛ در نظر دارد، در راستای اجرای “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب جلسه مورخ ۲۷/۳/۹۳ شدانشگاه ایوانکیورای هدایت استعدادهای درخشان”، آیین نامه شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸/۴/۹۳ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری” و اصلاحیه آن به شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۱۶/۱۲/۹۳ ، از بین دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد واجد شرایط، با بررسی سوابق، مصاحبه و بدون شرکت در آزمون در رشته دکتری تخصصی مهندسی صنایع-سیستم های کلان ، برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجو جذب نماید.

برای مشاهده شرایط و ضوابط به وب سایت دانشگاه www.eyc.ac.ir  مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است این دانشگاه در ۵۰ کیلومتری از سه راه افسریه تهران قرار دارد و در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز رتبه سطح یک (درجه عالی) گردیده است و اعتبار مدارک آن معادل دانشگاه های دولتی می باشد .

جهت آشنایی بیشتر با دانشگاه ایوان کی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید :

www.eyc.ac.ir/intro.html

http://phdiran.ir/wp-content/uploads/2017/04/pic1-eyc.jpg

http://phdiran.ir/wp-content/uploads/2017/04/pic2-eyc.jpg