ظرفیت بورس خارج در دکتری اعلام شد/ «پژوهش هنر» رکورددار بورس

بورسیه ارشد حقوق، اقتصاد، مدیریت و بهداشت عمومی در هلند

ظرفیت بورس خارج در دکتری اعلام شد/ «پژوهش هنر» رکورددار بورس

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان بورس اعزام به خارج، بورسیه وزارتخانه ها، بورسیه سازمان ها و یا مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص در هر یک از کدرشته های تحصیلی ، باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه های راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته و همچنین احراز حد نصاب نمره مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی، واجد شرایط و ضوابط اختصاصی وزارتخانه و یا سازمان و یا ارگان بورس دهنده و یا مؤسسه آموزش عالی دارای شرایط خاص نیز باشند.

بر اساس اعلام دانشگاه های کشور بیشترین ظرفیت بورس مربوط به دانشگاه تربیت مدرس با ۱۸ کدرشته، دانشگاه شیراز با ۱۵ کدرشته و پس از آن دانشگاه شهید چمران اهواز با ۱۳ کدرشته است. بیشترین ظرفیت مربوط به گروه فنی و مهندسی با ۵۷ کدرشته است.

رشته پژوهش هنر و گرایش های آن با ۲۱ کدرشته محل بیشترین میزان بورس اعزام به خارج از کشور را به خود اختصاص داده است.

شرایط اختصاصی داوطلبان ویژه بورس خارج از کشور:

حداقل میانگین (معدل) نمره های دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته به ترتیب ۱۵ و ۱۷ تراز شده و دوره های کارشناسی ارشد پیوسته و یا دکتری حرفه ای ۱۷ تراز شده.

حداکثر سن داوطلبان در زمان تقاضا ۳۰ سال.

تبصره: حداکثر سن داوطلبان حسب موارد، با توجه به شروط زیر می تواند افزایش یابد:

ایثارگران (فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنان( حداکثر سن ۳۳ سال

مربیان (رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی) عضو هیأت علمی واجد شرایط، حداکثر سن ۳۴ سال

نحوه پذیرش بورس و اعزام:

متقاضیان باید در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۶ شرکت کنند و در دوره روزانه و بورس اعزام به خارج مجاز به انتخاب رشته باشند. افراد واجد شرایط باید در صورت دارا بودن شرایط بورس خارج از کشور کدرشته محل بورس اعزام به خارج را انتخاب کنند.

کسب حدنصاب علمی لازم در کدرشته محل انتخابی و معرفی شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور به مرحله دوم آزمون (مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی) در کدرشته محل مربوط از دیگر شرایط ورود به این بخش است. داوطلب باید نمره قبولی را در کدرشته محل مربوط بر اساس جدول بند ۲ صفحه ۱ به شیوه آموزشی – پژوهشی کسب کند.

پس از تایید شورای مرکزی بورس، دانشگاه / مؤسسه پذیرنده بورسیه، فرایند هیأت اجرایی جذب افراد پذیرفته شده را انجام داده و صورتجلسه هیأت اجرایی جذب و تعیین استاد ناظر را به اداره کل بورس و اعزام دانشجویان اعلام می کنند.

رشته گرایش و کشور مورد اعزام به تشخیص دانشگاه دارای سهمیه و هماهنگی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خواهد بود.

قبولی های بورس خارج از کشور براساس سهمیه هر دانشگاه است و نظارت و تأیید در اخذ پذیرش وضعیت تحصیلی، به عهده دانشگاه دارای سهمیه است.

پذیرفته شدگان اعزام بایستی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۹۷ نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، پذیرش از دانشگاه مورد تایید دانشگاه دارای سهمیه و اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، سپردن وثیقه به دانشگاه یاد شده، دریافت ویزا و سایر موارد اعزام اقدام کنند.  پس از اتمام زمان مذکور ، قبولی فرد (کان لم یکن) تلقی می شود.

تبصره: حداقل کسب نمره زبان برای اعزام داوطلبان رشته های فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم پایه ۵۵ = MSRT و رشته های علوم انسانی و هنر ۶۰ = MSRT و یا معادل آن در آزمون های TOEFL ،IELTS ،TOLIMO تعیین شده است.

داوطلبان باید توجه داشته باشند که افزون بر نمره مذکور، در صورتی که دانشگاه پذیرش دهنده، قبولی و کسب نمره آزمون زبان خاصی را ملاک پذیرش خود قرار دهد، داوطلب موظف است آن شرط را تا قبل از اعزام برآورده کند.

پذیرش از دانشگاه خارج، انتخاب استاد راهنمای خارج، موضوع رساله دکتری و استاد ناظر داخلی (یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه دارای سهمیه مرتبط با تخصص پذیرفته شده) پس از تأیید دانشگاه دارای سهمیه و با هماهنگی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان انجام می شود.

میزان وثیقه با توجه به کشور محل تحصیل و براساس مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین می شود.

طبق قانون اصلاح ماده ۳ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در شرایط مساوی اولویت با داوطلبان متأهل است. دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد باید تا پایان شهریورماه ۹۶ فارغ التحصیل شوند.

عدم مراجعه داوطلبان واجد شرایط جهت تشکیل پرونده به اداره کل بورس و اعزام تا پایان شهریور ماه ۹۶ به منزله انصراف است.

ممنوعیت تبدیل بورس خارج به داخل

امکان تبدیل بورس خارج به داخل وجود ندارد. سهمیه های اعزام به خارج از کشور، در صورت تشخیص دانشگاه محل سهمیه می تواند بصورت دوره مشترک نیز اجرا شود.

اعزام داوطلبان یا مربیان آموزشی و پژوهشی واجد شرایط که محل خدمت آتی آنان در سایر دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی است مشروط به تقبل ۱۰۰ درصد هزینه ها توسط دستگاه مربوط و ارائه موافقت نامه رسمی از سایر دستگاه های اجرایی، با مطمح نظر قرار دادن ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری میسر خواهد بود.

مسؤولیت هرگونه مغایرت در میانگین دروس (معدل) و اطلاعات و مدارک مورد نظر، متوجه متقاضی است و در صورت اثبات تخلف، در هر یک از مراحل اعم از طی فرایند بورس، حین تحصیل یا پس از پایان تحصیلات، پذیرش فرد ابطال می شود و باید هزینه های مترتب بر آن را بپردازد.

اعطای بورس تحصیلی و مزایای ناشی از آن صرفاً امتیاز اعطایی از سوی سازمان امور دانشجویان است و در صورت وجود اعتبار قابل پرداخت خواهد بود. انجام خدمت پس از اتمام تحصیل، منوط به رضایت بخش بودن وضعیت تحصیلی و علمی و احراز شرایط مورد نیاز دانشگاه محل تعهد به تشخیص آن دانشگاه است.

ثبت نام و پذیرش در رشته های جدید برخی از دانشگاه ها:

با توجه به اینکه برخی از دانشگاه ها در این مقطع زمانی برای رشته های به شرح جدول ذیل اعلام پذیرش برای بورس و اعزام به خارج از کشور کرده اند، لذا کلیه متقاضیان (اعم از اینکه در آزمون دکتری سال ۹۶ ثبت نام کرده و یا نکرده اند) می توانند جهت پذیرش در این رشته ها در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط بورس و اعزام مندرج در این دفترچه راهنما بر اساس اطلاعیه های مندرج در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاههای ذیربط که در ۹ اردیبهشت ۹۶ منتشر می شود اقدام کنند.

دانشگاه های مجری علاوه بر مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی، از این داوطلبان آزمون کتبی به صورت اختصاصی به عمل خواهند آورد.

جدول رشته ها و گرایش های بورس اعزام به خارج در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶

کدرشته محل های گروه آزمایشی علوم انسانی

دانشگاه رشته گرایش توضیحات ظرفیت
دانشگاه یزد علوم اقتصادی اقتصاد بیمه پذیرش با عنوان علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی ۱
دانشگاه ارومیه علوم اقتصادی اقتصادسنجی ۱
دانشگاه شیراز اقتصاد اقتصاد سلامت پذیرش با عنوان اقتصاد گرایش اقتصاد رفاه ۱
دانشگاه علامه طباطبایی رفاه اجتماعی پذیرش با عنوان مطالعات تعاونی ها ۱
دانشگاه یزد جمعیت شناسی پذیرش با عنوان جمعیت شناسی گرایش اقتصاد ۱
دانشگاه علامه طباطبایی مددکاری اجتماعی پذیرش با عنوان مدیریت خدمات اجتماعی ۱
دانشگاه علامه طباطبایی برنامه ریزی درسی پذیرش با عنوان آموزش و پرورش پیش دبستان ۱
دانشگاه تهران مدیریت آموزشی پذیرش با عنوان برنامه ریزی آموزشی ۱
دانشگاه شیراز روانشناسی تربیتی پذیرش با عنوان آموزش پیش دبستانی و دبستانی ۱
دانشگاه شهید بهشتی تکنولوژی آموزشی پذیرش با عنوان یادگیری فناورانه ۱
دانشگاه علامه طباطبایی تکنولوژی آموزشی پذیرش با عنوان آموزش و پرورش دبستان ۱
دانشگاه تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پذیرش با عنوان کودکان استثنایی گرایش بازپروری شغلی و حرفه ای حسی و حرکتی ۱
دانشگاه تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پذیرش با عنوان مشاوره مدرسه کودکان استثنایی ۱
دانشگاه علامه طباطبایی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پذیرش با عنوان اختلالات رفتاری ۱
دانشگاه علامه طباطبایی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پذیرش با عنوان اختلالات یادگیری ۱
دانشگاه علامه طباطبایی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پذیرش با عنوان نارسایی های حسی و حرکتی ۱
دانشگاه تهران روانشناسی پذیرش با عنوان روانشناسی اجتماعی ۱
دانشگاه شهید بهشتی روانشناسی پذیرش با عنوان روانشناسی گرایش فلسفه ۱
دانشگاه شهید بهشتی روانشناسی پذیرش با عنوان روان شناسی گرایش سایبرسایکولوژی ۱
دانشگاه شهید بهشتی روانشناسی پذیرش با عنوان روان شناسی گرایش روانشناسی اجتماعی ۱
دانشگاه تربیت مدرس روانشناسی بالینی ۱
دانشگاه شیراز حقوق خصوصی پذیرش با عنوان حقوق خصوصی گرایش حقوق پزشکی ۱
دانشگاه یزد حقوق خصوصی پذیرش با عنوان حقوق خصوصی گرایش حقوق آب و انرژی ۱
دانشگاه بوعلی سینا همدان حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی ۱
دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت فنّاوری اطلاعات کسب و کار هوشمند پذیرش با عنوان هوشمندی کسب و کار گرایش هوش مصنوعی ۱
دانشگاه بوعلی سینا همدان کار آفرینی ۱
دانشگاه شیراز گردشگری مدیریت پذیرش با عنوان مدیریت هتلداری ۱
دانشگاه علامه طباطبایی گردشگری مدیریت پذیرش با عنوان هتلداری ۱
دانشگاه یزد گردشگری مدیریت پذیرش با عنوان گردشگری گرایش سلامت ۱
مجتمع آموزش عالی بم گردشگری مدیریت پذیرش با عنوان مدیریت گردشگری گرایش هتلداری ۱
دانشگاه ارومیه مالی مهندسی مالی ۱
دانشگاه علامه طباطبایی مالی بیمه پذیرش با عنوان بیمه ۱
دانشگاه شیراز حسابداری پذیرش با عنوان حسابداری گرایش مالیاتی ۱
دانشگاه علامه طباطبایی علوم ارتباطات پذیرش با عنوان روزنامه نگاری ۱
دانشگاه تربیت مدرس باستان شناسی پیش از تاریخ پذیرش با عنوان باستان شناسی ۱
دانشگاه تربیت مدرس مطالعات زنان ۱

کدرشته محل های گروه آزمایشی علوم پایه

کدرشته محل های گروه آزمایشی فنی و مهندسی

دانشگاه رشته گرایش توضیحات ظرفیت
دانشگاه یزد مهندسی برق الکترونیک پذیرش با عنوان مهندسی برق گرایش بیوسنسورها ۱
دانشگاه بیرجند مهندسی برق مخابرات میدان و موج پذیرش با عنوان مهندسی مخابرات گرایش شبکه های مخابرات نوری ۱
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار مهندسی برق مخابرات میدان و موج پذیرش با عنوان مهندسی برق گرایش مخابرات و مولتی مدیا ۱
دانشگاه بوعلی سینا همدان مهندسی برق قدرت پذیرش با عنوان مهندسی برق گرایش انرژی های نو و تجدیدپذیر ۱
دانشگاه اصفهان مهندسی عمران ژئوتکنیک ۱
دانشگاه یزد مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی پذیرش با عنوان مهندسی عمران گرایش هیدرولیک آبهای زیرزمینی با تخصص فرونشست و آلودگی ۱
دانشگاه صنعتی سهند تبریز مهندسی عمران سواحل، بنادر و سازه های دریایی ۱
دانشگاه بجنورد مهندسی عمران نقشه برداری ژئودزی ۱
دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی عمران نقشه برداری ژئودزی پذیرش با عنوان مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی ۱
دانشگاه بجنورد مهندسی عمران نقشه برداری فتوگرامتری پذیرش با عنوان مهندسی عمران گرایش فتوگرامتری ۱
دانشگاه اصفهان مهندسی نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ۱
دانشگاه صنعتی سهند تبریز مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ۲
دانشگاه شیراز مهندسی هوافضا آئرودینامیک ۱
دانشگاه شیراز مهندسی هوافضا دینامیک پرواز و کنترل پذیرش با عنوان مهندسی هوافضا گرایش کنترل و دینامیک پرواز ۱
دانشگاه تربیت مدرس مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی پذیرش با عنوان محیط زیست و معدن ۱
دانشگاه صنعتی سهند تبریز مهندسی پلیمر رنگ ۱
دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی پزشکی بیومکانیک پذیرش با عنوان مهندسی مکانیک گرایش بیومکانیک ۱
دانشگاه تربیت مدرس مهندسی پزشکی بافت پذیرش با عنوان مهندسی بافت ۱
دانشگاه اصفهان مهندسی صنایع پذیرش با عنوان مهندسی آینده پژوهی گرایش محیط زیست ۱
دانشگاه تربیت مدرس مهندسی صنایع پذیرش با عنوان مهندسی صنایع گرایش بهره وری ۱
دانشگاه تربیت مدرس مهندسی صنایع پذیرش با عنوان مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی ۱
دانشگاه شهید چمران اهواز مهندسی صنایع پذیرش با عنوان مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی ۱
دانشگاه شهید چمران اهواز مهندسی صنایع پذیرش با عنوان مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی ۱
دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی صنایع پذیرش با عنوان مهندسی صنایع گرایش های اتوماسیون- داده کاوی- کنترل کیفیت- قابلیت ۱
دانشگاه شیراز مهندسی نفت اکتشاف ۱
دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی نفت اکتشاف ۱
دانشگاه شیراز مهندسی نفت پذیرش با عنوان مهندسی نفت گرایش حفاری ۱
دانشگاه شیراز مهندسی نفت پذیرش با عنوان مهندسی نفت گرایش بهره برداری ۱
دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی نفت پذیرش با عنوان مهندسی نفت گرایش مخازن ۱
دانشگاه صنعتی سهند تبریز مهندسی نفت ۱
دانشگاه شهید چمران اهواز مهندسی کامپیوتر نرم افزار پذیرش با عنوان مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات و شبکه ۱
دانشگاه لرستان مهندسی کامپیوتر نرم افزار پذیرش با عنوان مهندسی کامپیوتر گرایش های سیستم های توزیع شده- داده کاوی و پایگاه داده-سیستم های محاسبه گر صنعتی ۱
دانشگاه ارومیه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز ۲
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز پذیرش با عنوان مهندسی کامپیوتر گرایش اقتصاد محاسباتی ۱
دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری پذیرش با عنوان مهندسی کامپیوتر گرایش امنیت شبکه ۱
دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری ۱
مجتمع آموزش عالی گناباد مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری ۱
دانشگاه ارومیه مهندسی کامپیوتر رایانش امن ۲
دانشگاه لرستان مهندسی فنّاوری اطلاعات پذیرش با عنوان مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های رمزنگاری کوانتومی- محاسبات ابری- اینترنت اشیاء ۱
دانشگاه یزد مهندسی فنّاوری اطلاعات پذیرش با عنوان مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت ۱
دانشگاه ارومیه مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیکی ۱
دانشگاه اصفهان مهندسی مواد و متالورژی پذیرش با عنوان مهندسی مواد و متالورژی گرایش سرامیک ۱
دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مواد و متالورژی پذیرش با عنوان مهندسی مواد گرایش خوردگی ۱
دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مواد و متالورژی پذیرش با عنوان مهندسی مواد گرایش سرامیک ۱
دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی شیمی پذیرش با عنوان مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و کنترل ۱
دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی شیمی پذیرش با عنوان مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند ۱
دانشگاه صنعتی سهند تبریز مهندسی شیمی بیوتکنولوژی ۱
دانشگاه شیراز مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها ۱
دانشگاه شیراز مهندسی هسته ای راکتور پذیرش با عنوان مهندسی هسته ای گرایش کاربرد مواد در صنعت هسته ای ۱
دانشگاه شیراز مهندسی هسته ای راکتور پذیرش با عنوان مهندسی هسته ای گرایش ایمنی ریسک و اتکاءپذیری ۱
دانشگاه شیراز مهندسی هسته ای پرتو پزشکی ۱
دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی پذیرش با عنوان مهندسی نساجی گرایش تکنولوژی صنعتی ۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی پذیرش با عنوان تکنولو ی صنعتی گرایش های پوشاک و منسوجات صنعتی ۱
دانشگاه یزد مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی ۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی نساجی شیمی نساجی و علوم الیاف پذیرش با عنوان شیمی نساجی و علوم الیاف گرایش های پوشاک و منسوجات صنعتی ۱
دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی سیستم های انرژی پذیرش با عنوان مهندسی مکانیک گرایش سیستم های انرژی ۱
دانشگاه شهید چمران اهواز مهندسی سیستم های انرژی مدل سازی انرژی ۱

کدرشته محل های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی

کدرشته محل های گروه آزمایشی هنر

دانشگاه رشته گرایش توضیحات ظرفیت
دانشگاه هنر اسلامی تبریز معماری پذیرش با عنوان معماری و مرمت بنا گرایش مقاوم سازی بناهای تاریخی ۱
دانشگاه صنعتی شاهرود معماری معماری پذیرش با عنوان معماری گرایش انرژی معماری ۱
دانشگاه یزد معماری معماری پذیرش با عنوان معماری گرایش انرژی ۱
دانشگاه شهید چمران اهواز معماری منظر پذیرش با عنوان معماری گرایش طراحی منظر ۱
دانشگاه یزد شهرسازی پذیرش با عنوان شهرسازی گرایش انرژی ۱
دانشگاه هنر اسلامی تبریز شهرسازی مدیریت شهری پذیرش با عنوان شهرسازی گرایش شهر هوشمند ۱
مجتمع آموزش عالی گناباد شهرسازی ۱
دانشگاه الزهرا(س) پژوهش هنر پذیرش با عنوان طراحی لباس گرایش طراحی نرم افزارها ۱
دانشگاه الزهرا(س) پژوهش هنر پذیرش با عنوان طراحی پارچه گرایش طراحی نرم افزارها ۱
دانشگاه الزهرا(س) پژوهش هنر پذیرش با عنوان طراحی صنعتی گرایش کیف و کفش ۱
دانشگاه الزهرا(س) پژوهش هنر پذیرش با عنوان طراحی صنعتی گرایش اسباب بازی ۱
دانشگاه الزهرا(س) پژوهش هنر پذیرش با عنوان انیمیشن گرایش طراحی بازی ۱
دانشگاه الزهرا(س) پژوهش هنر پذیرش با عنوان انیمیشن گرایش های تولید انیمیشن – تصویر سازی و تبلیغات ۱
دانشگاه بوعلی سینا همدان پژوهش هنر پذیرش با عنوان طراحی صنعتی ۱
دانشگاه تربیت مدرس پژوهش هنر پذیرش با عنوان ادبیات نمایشی گرایش ادبیات نمایشی ۱
دانشگاه تربیت مدرس پژوهش هنر پذیرش با عنوان انیمیشن و سینما ۱
دانشگاه تربیت مدرس پژوهش هنر پذیرش با عنوان نقاشی (مکاتب جدید) ۱
دانشگاه شیراز پژوهش هنر پذیرش با عنوان طراحی صنعتی گرایش طراحی تعاملی ۱
دانشگاه علم و صنعت ایران پژوهش هنر پذیرش با عنوان طراحی صنعتی گرایش طراحی و مدیریت ۱
دانشگاه علم و صنعت ایران پژوهش هنر پذیرش با عنوان طراحی صنعتی گرایش طراحی و نوآوری ۱
دانشگاه علم و صنعت ایران پژوهش هنر پذیرش با عنوان طراحی صنعتی گرایش طراحی مالی ۱
دانشگاه هنر اسلامی تبریز پژوهش هنر پذیرش با عنوان هنر و صنایع شیشه ۱
دانشگاه هنر اسلامی تبریز پژوهش هنر پذیرش با عنوان انیمیشن ۱
دانشگاه هنر اصفهان پژوهش هنر پذیرش با عنوان انیمیشن ۱
دانشگاه هنر اصفهان پژوهش هنر پذیرش با عنوان بازیهای رایانه ای ۱
دانشگاه هنر اصفهان پژوهش هنر پذیرش با عنوان چندرسانه ای ۱
دانشگاه هنر اصفهان پژوهش هنر پذیرش با عنوان گرافیک ۱
دانشگاه هنر اصفهان پژوهش هنر پذیرش با عنوان طراحی صنعتی ۱
دانشگاه شهید چمران اهواز مرمت آثار و اشیای تاریخی ۱
دانشگاه صنعتی شاهرود مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی پذیرش با عنوان مرمت گرایش مرمت ۱

کدرشته محل های گروه آزمایشی دامپزشکی

کدرشته محل های گروه آزمایشی زبان

مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *