شرایط پذیرش در دوره دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد اعلام شد. به گزارش پل کنکوری، سنجش و پذیرش برای دوره دکتری تخصصی پژوهش محور  دانشگاه آزاد براساس معیارهای زیر صورت میگیرد:

۱- آزمون متمرکز (۳۰ درصد) ۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد) ۳- مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد) ۴- – تهیه طرح واره (۲۰ درصد)

پذیرش نهایی در این دوره براساس نتیجه سنجش عمومی (آزمون متمرکز) و نتیجه ارزیابی تخصصی صورت خواهد گرفت. کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مجری دوره دکتری تخصصی فهرست طرح های پژوهشی و تقاضا محور خود را در هر یک از رشته های دانشگاهی جهت اطلاع داوطلبان در سامانه اینترنتی خود درج خواهند نمود.

داوطلبان لازم است در صورت تمایل به پذیرش در دوره دکتری پژوهش محور ضمن کسب اطلاعات لازم از عناوین طرح های ارائه شده طرح واره خود را به منظور ارائه در جلسه ارزیابی تخصصی آماده نموده و به همراه سایر مدارک به گروه تخصصی مربوطه ارائه نمایند. این دسته از داوطلبان لازم است رشته و واحدهای دانشگاهی ارائه کننده طرح پژوهشی را در یکی از انتخاب های ۶۰ گانه خود منظور نمایند.

مطابق بخشنامه شماره ۳۹۷ مورخ ۹۳/۱۱/۵ به استناد مصوبه نود و نهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه کارکنان و اعضای هیأت علمی محل های دانشگاه آزاد اسلامی مجاز نیستند واحد دانشگاهی محل خدمت خود را به عنوان محل تحصیل انتخاب نمایند(به جز داوطلبان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور که مطابق بخشنامه شماره ۷۰/۹۷۷۳۷ مورخ ۹/۹/۸ کلیه کارکنان و اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاهی که در واحد محل اشتغال در دوره دکتری تخصصی پژوهش محور پذیرفته می شوند، مجاز به ادامه تحصیل در واحد خود هستند).